Gemeente beschermt bunkers van sloop

Het gemeentebestuur Oosterzele wil de 47 bunkers die nog op het grondgebied aanwezig zijn, vrijwaren van sloop. Er komen immers steeds meer vragen om dit oorlogserfgoed te slopen en het bestuur wil deze relicten behouden als aandenken aan de gebeurtenissen van mei 1940. De gemeentelijke diensten en Intergemeentelijke Onroerend ErfgoedDienst (IOED) Viersprong maakten daarom een …