Valentrein actie

Groen politici steken op Valentijn traditioneel de treinreiziger een hart onder de riem in de Oosterzeelse stations.

Met Valentijn verrassen we graag onze geliefde. Bij Groen zijn alle gebruikers van openbaar vervoer geliefd, en dat laten we merken! Ook dit jaar bevolken we met Groene doeners treinstations in Oosterzele om de treinreiziger te steunen met een hartverwarmend kaartje.

Van Merelbeke tot Balegem

Het openbaar vervoer werd eerder afgebouwd dan uitgebouwd. Denk maar aan de commotie over afgeschafte haltes of stations, langere busritten, minder ritten en afgebouwde loketdiensten. Groen wil beter en goedkoper openbaar vervoer en uitgebreidere service, óók buiten de steden. Daarom bundelen Groen Oosterzele en Groen Merelbeke en Melle de krachten. ‘We voeren actie van Merelbeke tot Balegem,’ zegt Oosterzeels raadslid Maaike Afschrift.

Beeld van de Valentrein actie vorig jaar.

Een gezamenlijke actie over 2 gemeenten heen

‘In Gontrode, waar reizigers uit Oosterzele en Melle opstappen, opereren we opnieuw gezamenlijk,’ vult Kathleen Snyers, raadslid in Melle, aan. En ook Roswitha Gerbosch tekent present. ‘Ik vertegenwoordig eigenlijk alle drie de gemeenten,’ lacht Roswitha. ‘Geboren en getogen in Gontrode, 8 jaar raadslid in Oosterzele en nu actief bij Groen Merelbeke.’

Met de actie Valentrein willen we er vandaag – meer dan ooit – voor pleiten dat
het openbaar vervoer een aantrekkelijke keuze is, voor íedereen.

Kindergemeenteraad strijdt tegen zwerfvuil

De deelnemers van de kindergemeenteraad in Oosterzele zijn vastbesloten om te strijden tegen zwerfvuil met de hulp van kindvriendelijke vuilbakken. De beren, dolfijnen en kikkers krijgen een strategische plek op de gemeentelijke speelpleintjes. De Milieu- en Natuurraad ondersteunt het initiatief en sponsort een deel van de aankoop.

Zwerfvuil was het hoofdthema van de kindergemeenteraad van 15 februari 2024.
Daarom zijn de leden van de gemeenteraad vastbesloten om hun leeftijdsgenoten in de toekomst aan te zetten tot meer netheid. Vanuit hun ervaring weten ze namelijk dat de hoofdredenen voor het achterlaten van zwerfvuil luiheid en vieze en stinkende vuilbakken zijn.

Leden van de kindergemeenteraad met kindvriendelijke vuilbakken, geflankeerd door Christ Meuleman (schepen klimaatbeleid), Elsy De Wilde (schepen niet-georganiseerde jeugd) en Gijs DuLaing (penningmeester MiNaraad)
(foto via gemeente)

Daarom adviseert de kindergemeenteraad het bestuur om kindvriendelijke en aantrekkelijke vuilbakken aan te kopen en die op strategische plekken op de speelpleintjes te plaatsen.
Nog voor het paasverlof zullen 10 vuilbakken in de vorm van een kikker, dolfijn en beer de oude exemplaren vervangen.

De Milieu- en Natuurraad (MiNaraad) ondersteunt de betrokkenheid van de jeugd tegen zwerfvuil. Daarom sponsort de adviesraad de aankoop van 3 kindvriendelijke vuilbakken.

Schepen van niet-georganiseerde jeugd Elsy De Wilde is trots op de jonge raadsleden. ‘Zij willen zich echt inzetten voor een gezonde en schone leefomgeving en reiken het bestuur toffe ideeën aan om hun leeftijdsgenoten mee te nemen in die denkwijze’.

600 toeschouwers voor de tweede editie van het pop-up koor Chant’all

Na het grote succes van de vorige editie gingen Oosterzele en Zottegem weer op zoek naar lokaal zangtalent voor het pop-up koor Chant’all. Onder de artistieke leiding van Celine Debacquer en in samenwerking met de Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans (SAMWD) worden de concerten op 28 en 29 februari in gemeenschapscentrum De Kluize het orgelpunt van vier maanden wekelijks repeteren.

Het zingen zit de Oosterzelenaars duidelijk in het bloed. De vorige editie van pop-up koor Chant’all was een schot in de roos, zodat een tweede versie niet kon uitblijven. Maar liefst 123 zangers gingen het engagement aan om gedurende vier maanden wekelijks te repeteren onder de deskundige leiding van Celine Debacquer.

Na de ‘Lage Landen editie’  van 2023 ligt de nadruk op de grootste hits uit de popmuziekgeschiedenis. De zangers ontdekken de wereld van harmonie en vierstemmige arrangementen. De academie zorgt voor de muzikale omkadering met haar jazzcombo’s onder leiding van Yannick Peeters en Christophe De Maertelaere. Speciale gast is saxofonist Nicolas Kummert.

Het team van gemeenschapscentrum (GC) De Kluize ondersteunt het hele project. De medewerkers stelden de repetitieruimte en het podium ter beschikking, maar namen ook de promotie en de ticketverkoop voor hun rekening.

Veel extra promotie is er niet meer nodig. Alle 600 tickets voor de concerten op 28 en 29 februari in de theaterzaal van GC De Kluize vlogen in een recordtempo de deur uit. Wie zich nog wil inschrijven op de wachtlijst kan dat doen via www.gcdekluize.be.

Christ Meuleman trekt CD&V lijst

Op zondagvoormiddag 4 februari organiseerde CD&V Oosterzele voor haar leden haar traditioneel nieuwjaarsontbijt met bubbles, ditmaal in zaal Sekuurne in Balegem. Gastspreker was vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem. Op deze interne ledenvergadering krijgen de leden ook de primeur van de plannen van CD&V met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Na 24 jaar burgemeesterschap staat Johan Van Durme het lijsttrekkerschap af aan schepen Christ Meuleman. Hij zal een sterk vernieuwde en verruimde lijst trekken.

Voorzitter Marc De Clercq: “Ook de komende jaren wil CD&V als vaste partner de Oosterzelenaren een modern en efficiënt bestuur geven dat de landelijkheid wil bewaren, inspeelt op nieuwe noden en verwachtingen en Oosterzele verder uitbouwt tot een warme gemeente waar het voor iedereen goed is om te wonen, te werken en te leven. Christ is de ideale persoon om dit project verder te trekken. Als coördinerend directeur van een scholengemeenschap (St.-Franciscus met 300 personeelsleden en meer dan 2800 leerlingen) weet hij wat organiseren is. Hij staat dicht bij de mensen en weet wat de noden van jong en oud zijn”.

“Hij kent de gemeentedossiers als geen ander, geeft nooit op en kan een dossier door de administratieve molen sleuren”, aldus de voorzitter van de Oosterzeelse CD&V afdeling. “Hij is een ploegspeler die zich goed weet te omringen en mensen kan motiveren en enthousiasmeren. Dat heeft hij onder meer bewezen als drijvende kracht van Bruisend Balegem, het tweejaarlijks gratis dorpsevenement waarmee hij Balegem op de kaart zette. Kortom, bij hem geen holle slogans maar concrete daden”.

Lijsttrekker Christ Meuleman op de foto met minister Van Peteghem

Lijsttrekker Christ Meuleman: “We willen samen zorgen voor een Oosterzele waar elke inwoner zich thuis voelt, van geboren worden tot afscheid nemen. We werken momenteel heel hard aan een nieuw verbindend project waarvan heel wat bouwstenen de voorbije jaren reeds werden aangebracht. Verbindend betekent samen met anderen en voor anderen. Onze inwoners kunnen hiervoor tevens rekenen op de inzet en het engagement van ervaren beleidsmensen, vertegenwoordigers uit vele verenigingen, wijken, deelgemeenten en professioneel werkzaam in een variëteit aan sectoren. Kortom: wij hebben heel wat expertise in huis!”

Nieuwe krachten

“Daarnaast zullen heel wat nieuwkomers, tevens verruimers hun schouders onder dit boeiend project zetten” aldus de schepen van openbare werken. “Hou onze communicatie in het oog. De komende weken zullen we jullie meenemen in ons toekomstverhaal met veel ruimte om ook naar jullie verhaal te luisteren. We kiezen voor ervaring en nabijheid maar ook voor durf en geloof in de toekomst van onze prachtige gemeente. Met onze mensen zit je goed!”

Op de receptie stelde Meuleman zijn ploeg voor met de huidige mandatarissen maar ook met nieuwe mensen die op de lijst zullen staan waaronder Danny Meersman, voorzitter Landelijke Gilde Oosterzele en Filip Van Bockstaele, professor levensmiddelentechnologie aan de UGent. In de komende maanden volgen nog aankondigingen.

De voltallige CD&V-ploeg van Oosterzele samen met de Oost-Vlaamse mandatarissen in Café Sekuurne (Balegem)

Minister Van Peteghem luistert naar Oosterzeelse boeren

Naast parlementsleden Joke Schauvliege, Robrecht Bothuyne en Stijn De Roo was ook vicepremier en minister van financiën Vincent Van Peteghem afgezakt naar Oosterzele. Hij wil dat CD&V een sterk verhaal brengt bij de verkiezingen en toonde respect voor werkende families die hun deel van de belastingen betalen. Hij is fier op de verwezenlijkingen van de federale overheid zoals de staatsbon en de vergroening van het wagenpark. Problemen zijn niet op te lossen met een vingerknip zoals de extreme partijen laten uitschijnen, maar door er dagelijks aan te werken.

Bij zijn vertrek nam de minister nog de tijd om te luisteren naar een delegatie Oosterzeelse boeren die hadden verzameld op de Pastorieberg in Balegem.

Oosterzeelse boeren in gesprek met minister Van Peteghem

Neos organiseert lezing Fred Brouwers ‘Beethoven in de bunker’

Op donderdag 15 februari 2024 om 14 uur organiseert Neos Oosterzele in De Rots (Marktplein Scheldewindeke) een lezing van Fred Brouwers over diens boek ‘Beethoven in de bunker’. Dat gaat over muziek en muzici tijdens de naziperiode.

Aan het einde van de oorlog werd in Hitlers schuilkelder in Berlijn een massa platen gevonden. Vreemd genoeg veel opnames van Joodse musici, die hij in het echte leven vervolgde en afmaakte. Zo ontstond het idee om eens te onderzoeken hoe musici onder het nazisme door het leven gingen. Het leverde pakkende, tragische, soms onwaarschijnlijke, menselijke verhalen op: muzikanten die in de gaskamer belandden, anderen die op de vlucht sloegen en er een levenslange depressie aan overhielden, weer anderen die avontuurlijk overleefden. Collaborateurs ook. Grote namen als Richard Strauss, Robert Stolz, ‘The Pianist’, von Karajan, Richard Tauber, Kurt Weill en anderen. Ik vertel hun verhaal en laat ook hun muziek horen… een fascinerend stuk muziekgeschiedenis.

Fred Brouwers is germanist van opleiding, maar begeesterd als hij was door klassieke muziek, werkte hij als presentator van muziekprogramma’s bij de VRT radio en televisie.

Fred Brouwers – foto via Neos Oosterzele

Van bij de start van KLARA was hij er tot zijn pensioen dagelijks te horen. Zelf beschouwt hij zijn jarenlange presentatie van de Koningin Elisabethwedstrijd als zijn hoogtepunt.

Zijn twee laatste boeken, ‘ Beethoven in de bunker’ en ‘De stalen pinhelm van Mozart’ vormen de basis van deze interessante lezing.

Inschrijven kan door overschrijving van € 10 (leden) of € 15 (niet-leden) (Koffie en gebak inbegrepen) op het rekeningnummer BE13 2900 3121 6439 van NEOS Oosterzele vóór 12 februari met vermelding van Naam + Voornaam + Lezing Fred Brouwers. Voor meer info contacteer Ronny ANICA – 0476 29 34 49 – ronny.anica@gmail.com.

Hartelijk welkom op deze boeiende voordracht!

Oosterzele verhoogt herkenbaarheid trage wegen met naambordjes

Oosterzele erkent het belang van trage wegen. Ze verbetert de trage wegen en verhoogt de herkenbaarheid ervan door het plaatsen van naambordjes.

Trage wegen zijn paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Trage wegen zijn er in verschillende vormen: verhard of onverhard, breed of smal. Of een weg traag is, hangt uitsluitend af van de gebruikers.  Oosterzele telt veel trage wegen. Samen vormen de veldwegen, kerkwegels, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

Schepen Christ Meuleman (foto gemeente Oosterzele)

De gemeente erkent het belang van trage wegen en verbetert ze omdat ze op veel vlakken een belangrijke meerwaarde creëren: mobiliteit, verkeersveiligheid, ecologie, cultuurhistorie, landschapsbeleving, publieke ruimte en recreatie.

De afgelopen maanden plaatste de technische dienst van de gemeente 47 nieuwe naambordjes aan de verschillende trage wegen, aanvullend op de al bestaande bordjes. De werkgroep Trage Wegen Oosterzele inventariseerde de bijkomende naambordjes. De plaatsing gebeurde in samenwerking met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.

De naambordjes verhogen de herkenbaarheid van de trage wegen. De bordjes tonen ook aan dat de wegen deel uitmaken van een groter netwerk dat sterk is binnen de gemeentegrenzen, maar ook de gemeentegrenzen overstijgt.

Naast het openen van nieuwe trage wegen en het verhogen van de zichtbaarheid ervan, werkt de gemeente ook aan het onderhoud van de bestaande trage wegen. Oosterzele kan rekenen op een team van 36 actieve wegspotters. Zij gaan vrijwillig op pad en melden gebreken. Hun meldingen komen terecht bij de dienst Infrastructuur die samen met de technische dienst instaat voor het herstel.

Schepen Christ Meuleman: “Ook in de toekomst willen we verder werk maken van trage wegen. We zoeken verder naar ‘missing links’ zodat het netwerk nog uitgebreid wordt, gaan in overleg met eigenaars of gebruikers op zoek naar mogelijkheden om oude trage wegen opnieuw open te stellen of mogelijke nieuwe trage wegen te ontsluiten.”

Koopzondagen in de gemeente

Het lokaal bestuur Oosterzele organiseert in de maand december naar jaarlijkse traditie koopzondagen. Lokale handelaars krijgen toelating om tijdens de maand december af te wijken van de wekelijkse zondagsrust. Hiermee wil het gemeentebestuur hen extra steun bieden tijdens de eindejaarsperiode. 

Het gemeentebestuur laat handelaars toe om af te wijken van de wekelijkse zondagsrust tijdens de maand december. Lokale handelaars op het hele grondgebied van de gemeente Oosterzele kunnen hun handelszaak op zondag openen.

Het toestaan van koopzondagen in december valt binnen de 15 jaarlijkse afwijkingen op de verplichte wekelijkse rustdag die het gemeentebestuur mag toestaan. De komende koopzondagen vinden plaats op 10 en 17 december.

Schepen van Lokale economie Orville Cottenie: “December is de cadeautjesmaand bij uitstek, iedereen gaat op zoek naar het ideale eindejaarsgeschenk voor familie of vrienden. Voor de lokale detailhandel is het dan ook interessant om af te kunnen wijken van de verplichte wekelijkse rustdag en ook op zondag de deuren te kunnen openen. Een perfecte combinatie ook met de eindejaarsactie, ook op zondag kan je nu stempels verzamelen voor op de spaarkaart. Informeer je bij je lokale detailhandel”

Sportawards Oosterzele

Oosterzele organiseerde op vrijdagavond 8 december naar jaarlijkse traditie de Sportawards. De Sportawards zetten de prestaties van Oosterzeelse sporters en clubs in de kijker. De awards huldigden 21 ploegen of individuen, die elk met een award en gadget naar huis gingen. Tijdens de avond genoten de aanwezigen van verschillende sportdemonstraties.

De Sportawards vonden plaats op vrijdagavond 8 december in Gemeenschapscentrum De Kluize. 21 ploegen of laureaten uit verschillende sportdisciplines werden in loop van de avond gehuldigd. Als blijk van waardering voor hun sportprestaties, kregen de laureaten een award en gadget als cadeau. Tussen de huldigingen door, genoten de aanwezigen van demonstraties van turnclub Olympia Oosterzele, dans- en balletschool Toi, Moi et la danse en rolstoeldansen van Sofie Cox.

Uitreiking sportawards Oosterzele (foto gemeente Oosterzele)

Laureaten

Turnclub Olympia Oosterzele viel als eerste in de prijzen. Het duo Axl Van Lierde en Nora De Neve, trio Mirre De Boever, Amelie De Poortere, Renée Veeckman, trio Zowee-Marie O’Conner, Aiko Decan, Marie Mahieu en trio Kaat Schepens, Julie Thevissen, Phebe Vekeman gingen met awards voor acrogym naar huis. Wolf Claeys kreeg een award voor tumbling.

De prijzen in de categorie dans werden uitgedeeld aan Lena Hulselmans (Toi, Moi et la danse), Elena De Cock (Toi, Moi et la danse), Margot Depaepe (Toi, Moi et la danse), Mini TMD-crew (Toi-Moi et la danse) en Aurélie Accou (Natural Born Dansers).

Voor atletiek werden Patricia Van Delsen (Koninklijke Racing Club Gent), Marnix De Bruycker (Vlierzele Sportief Atletiek) en Jenna De Smet (KAA Gent Atletiek) in de bloemetjes gezet. Andreas Van der Meulen (karateclub Tomodachi Oosterzele) en Kamiel Crucke (karateclub Tomodachi Oosterzele) gingen elk met een award naar huis voor hun karateprestaties.

Alle laureaten op het podium bij de uitreiking van de sportawards Oosterzele (foto gemeente Oosterzele)

De prijs voor groepsprestatie minivoetbal ging naar MVC Gijzenzele. Mila De Carne (zwemclub First Zottegem) en Lara De Carne (zwemclub First Zottegem) kregen elk een award voor hun individuele zwemprestatie. Voor het kunstwielrijden vielen Tatika Bovendaerde (WC Arnold Standaert Wondelgem Kunstwielrijden) en Jens Verhofstadt (WC Arnold Standaert Wondelgem Kunstwielrijden) in de prijzen.

Katrijn de Clercq werd als laatste individueel gefeliciteerd op het podium voor haar deelname met de nationale ploeg aan verschillende Europese en wereldkampioenschappen, zowel op de piste als op de weg.

Schepen van Sport, Elsy De Wilde: “Sport leeft in Oosterzele. Het is fijn om te zien hoeveel jongeren en volwassenen kiezen om te sporten. We hebben alvast veel talent hier in Oosterzele. Alle sporters investeren veel tijd en energie in hun sport. Ik ben dan ook blij dat we ze als gemeente kunnen bedanken voor die investering.”

Dit weekend nog 15% korting op de webshop 9860.be/shop

Duurzame kerstverlichting

Het vertrek van de Sint is het startschot voor de kerst- en eindejaarsperiode. Vanaf donderdag 7 december steekt Oosterzele haar nieuwe kerstverlichting aan. Dit jaar gaan ze voor een energiearm, duurzaam en ecologisch alternatief.

Donderdagavond 7 december zullen er ongeveer 60 lichtgevende kerstballen branden in het centrum van Oosterzele, maar ook in de andere deelgemeenten. Op de pleintjes en aan de kerken komen extra ornamenten.

Schepen Meuleman met de nieuwe kerstverlichting

Dit jaar gooit het gemeentebestuur het over een andere boeg. Ze kiezen voor een energiearm, duurzaam en ecologisch alternatief. De kerstverlichting werkt op batterijen, die opladen via kleine zonnepanelen. Zelfs tijdens de donkerste dagen is de opbrengst voldoende om te zorgen voor sfeer.

Schepen voor klimaatbeleid Christ Meuleman is helemaal klaar voor de eindejaarsperiode: ‘Ik ben trots dat ik onze energiearme verlichting kan voorstellen. Er komt geen elektriciteit meer aan te pas. De verlichting is sfeervol maar ingetogen en zorgt voor minder lichtpollutie. We gaan dit jaar voor een zichtbare sterrenhemel, geflankeerd door stemmige verlichting. Alleen maar voordelen dus’.

Bezoek onze webshop op 9860.be/shop

Infoavond inbraakpreventie en cyberveiligheid

Tijdens de donkere maanden is inbraakpreventie belangrijk. Maar ook het aantal slachtoffers van cybercriminelen neemt toe. Daarom organiseert de gemeente Oosterzele in samenwerking met de lokale politie Regio Rhode & Schelde een infoavond op woensdag 13 december in Gemeenschapscentrum De Kluize.

Inbraakbeveiliging

In 2022 werden 241 inwoners van de politiezone Rhode & Schelde het slachtoffer van een woninginbraak. 59% van deze inbraken vond plaats in de maanden november, december, januari en februari. Op de infoavond geeft een diefstalpreventieadviseur tips om een woning te beveiligen tegen inbraken.

Cybercriminaliteit

Steeds meer mensen krijgen te maken met computercriminelen, die telkens slimmer te werk gaan om persoonlijke informatie te stelen via nagemaakte websites van bedrijven of banken. Op woensdagavond 13 december komen inwoners meer te weten over verschillende vormen van cybercriminaliteit, samen met tips om ertegen te wapenen.

De politiezone Rhode & Schelde is actief in Oosterzele, Melle, Merelbeke en Destelbergen.

Programma

De infoavond vindt plaats in de foyer van Gemeenschapscentrum De Kluize, Sportstraat 3 in Scheldewindeke. De infoavond is gratis, geen inschrijving nodig.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19u30: Ontvangst
  • 20u: Intro
  • 20u05: Cybercrime
  • 21u05-21u15: Pauze
  • 21u15-22u15: Inbraakpreventie