Enquête en infosessie over mogelijk fusietraject in Oosterzele

Oosterzele lanceert een bevraging in het kader van een mogelijke fusie met een andere gemeente. Om inwoners de kans te geven om daar hun mening over te vormen, is info over wat een fusie inhoudt gepubliceerd op de gemeentelijke website. In mei kunnen Oosterzelenaars ook meer lezen over het thema in het infozine en deelnemen aan een infosessie op 10 mei. De vragenlijst invullen kan tot en met 21 mei 2023. We maken ook enkele kritische bedenkingen.

In september 2022 lanceerden schepenen Cottenie en De Wilde het idee van een bevraging rond een eventuele fusie. De bedoeling is om te kijken of de burgers apetijt hebben voor een fusie en met wie. Toen dacht men die oefening nog rond te krijgen voor het einde van het jaar. Intussen zijn we bijna mei en komt de deadline van eind 2023 steeds dichter. Tegen dan moeten gemeenten die vrijwillig met elkaar willen fuseren een intentieverklaring afleggen, zodat de fusie zelf kan afgerond worden tegen januari 2025, wanneer de (nieuwe) gemeente na de verkiezingen van oktober 2024 haar raad installeert.

In oktober riep de oppositie een gemeenteraad bijeen om duidelijkheid te krijgen over de plannen van het gemeentebestuur. Die zitting werd dan geboycot door de meerderheid. Na dat politiek getouwtrek werd het traject op de zitting van 18 oktober in gang gestoken — lees hiervoor ons artikel 9860.be/2023/01/traject-fusie/ van januari 2023.

Communiqué gemeente

Het bestuur van Oosterzele nam nog geen beslissing over de haalbaarheid en wenselijkheid van een fusie. Maar het is ook in die gemeente een actueel thema, net zoals in de rest van Vlaanderen. De Vlaamse Regering stimuleert gemeenten namelijk om daarover na te denken en vrijwillig te fusioneren met een of meer aangrenzende gemeenten. Oosterzele grenst aan 6 gemeenten en zou mogelijk met een of meerdere van deze partijen kunnen fusioneren: Merelbeke, Melle, Wetteren, Sint-Lievens-Houten, Zottegem en Gavere.

Een fusie houdt voor- en nadelen in. Zoals eerder aangekondigd wil Oosterzele zijn inwoners betrekken bij het fusiethema en geeft het in alle transparantie info over wat dat kan betekenen voor de gemeente. Dat gebeurt via info op de gemeentelijke website, in het infozine en met een infosessie:

 • De info op de website is te vinden via het webadres https://bit.ly/fusieoosterzele.
 • Het gemeentelijk infozine valt begin mei in de Oosterzeelse brievenbussen.
 • De infosessie voor Oosterzelenaars is gepland voor woensdag 10 mei 2023 om 19.30 uur in de theaterzaal van gemeenschapscentrum De Kluize, Sportstraat 3 in Oosterzele.

Om te peilen naar de mening van Oosterzelenaars, roept het lokaal bestuur zoveel mogelijk inwoners op om de vragenlijst in te vullen. Die is digitaal beschikbaar door te surfen naar het webadres https://bit.ly/oosterzelefusiebevraging. De enquête staat ook in het infozine voor wie de vragen niet digitaal kan beantwoorden. De enquête is anoniem. Inwoners kunnen hun antwoorden ten laatste op zondag 21 mei 2023 indienen.

Door een paar minuten tijd te nemen om de vragenlijst in te vullen, helpen inwoners de gemeente aan waardevolle feedback om richting te geven aan de toekomst van Oosterzele. In juni zullen de resultaten gekend zijn en zal de gemeente daarover terugkoppelen naar haar inwoners.

Een kritische blik

Tijdens de gemeenteraad van 18 april kregen de raadsleden toelichting over het ‘Vlaams fusiekader’ van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse administratie. Hiervan is veel informatie overgenomen op de website van de gemeente (oosterzele.be/burger/oosterzeelse-projecten/fusie). Er zitten links bij naar interessante ‘fusiefiches’ die de gemeente Oosterzele vergelijkt met de mogelijke fusiepartners qua aantal inwoners, bestuur, personeelsleden, samenwerkingsverbanden, etc. Deze kunnen helpen om je een beeld te vormen, vooraleer de vragenlijst in te vullen.

Op de site van de gemeente stelt men dat ‘bijzondere fusies’ ook mogelijk zijn: hertekenen huidige gemeentegrenzen, fusies over provinciegrenzen heen etc., maar de (online) bevraging laat geen ruimte voor zo’n input.

Betrokken partijen

De vragenlijst werd opgesteld door SOLVA, een dienstverlenend samenwerkingsverband dat vooral actief is op het vlak van ruimtelijke ordening en socio-economische expansie. Die organisatie ondersteunt gemeenten in de Vlaamse Ardennen, Aalst en Ninove.

Filip Michiels van Open VLD plus vindt dat die organisatie betrokken partij is, gezien het ook samenwerkt met Zottegem en Sint-Lievens-Houtem. Hij betwijfelt ook het nut van “emotionele vragen” zoals met welke gemeente burgers eventueel willen fuseren. Groen raadslid Van der Heyden vindt de vragen zeer algemeen, maar schepen Cottenie counterde die kritiek: hij benadrukt dat de vragen zorgvuldig werden geselecteerd door een specialiste terzake. Groen fractieleider Jeroen Logghe vroeg zich af of bij een positief signaal er nog een fusie-intentie zou kunnen afgerond worden dit jaar. Op andere vragen — of een snelle fusie wenselijk is; of ook de culturele aspecten gemeten worden — konden de ambtenaren van Vlaanderen niet antwoorden. Het succes van een fusie kan pas 7 à 10 jaar later vastgesteld worden.

Naast SOLVA zijn de gemeentelijke politici zelf ook betrokken partij. Hoe ziet hun toekomst er uit bij een eventuele fusie en wordt er gekeken naar de politieke verhoudingen bij eventuele partners? Hoewel bij deze bevraging niet aangestuurd wordt op een fusie — met ene of andere partner —, kan men zich afvragen of de originele intentie van de Vlaamse Regering voldoende kenbaar gemaakt wordt. Hoe groot zijn gemeenten in onze buurlanden en hoe zijn ze georganiseerd?

Elke gemeente eigen traject en snelheid

Had de Vlaamse Regering deze bevraging trouwens niet beter voor al haar burgers georganiseerd, op eenzelfde moment? Nu wordt de burgerparticipatie bepaald door iedere gemeente afzonderlijk en werken ze met verschillende snelheden. Zo zijn Melle en Merelbeke al meer diepgaande gesprekken aan het voeren over een eventuele fusie. Merelbeke organiseerde op 12 april een participatiemoment voor haar bewoners over het mogelijk samengaan met Melle.

Anderzijds zou je kunnen verwachten dat onze verkozenen zich verdiepen in de materie en een suggestie doen in een of andere richting. Zij zijn immers ondergedompeld in de gemeentelijke werking en best geplaatst om de burger te adviseren.

Niet zo bij Oosterzele. Eerst een open bevraging bij de burgers. Daarna zal het bestuur zich buigen over de informatie en hoe een eventueel fusietraject kan ingezet worden. Als we de zomervakantie niet meetellen blijven er dan nog 4 maanden over tot de deadline. En dan zijn we nog afhankelijk van eventuele partners.

Maar laten we positief blijven: het thema leeft nu ook bij de politici van Oosterzele en we leren elke dag bij.

Knelpuntenfietstocht op 6 mei

Op zaterdag 6 mei 2023 organiseert Fietsersbond afdeling Oosterzele (FBO) haar eerste fietstocht door Oosterzele. De bond wil zo de deelnemers kennis laten maken met de fiets(on)vriendelijkheid van de wegen in onze gemeente. Zowel recent mooi aangelegde fietspaden als gevaarlijke knelpunten zijn in het parcours opgenomen.

Door hun deelname aan de fietstocht maken de deelnemers ook een statement naar de wegbeheerders (gemeente en gewest) dat zij de Oosterzeelse wegen nog veel fietsvriendelijker willen. De deelnemers hebben de keuze tussen de volledige route van ± 30 km en een ingekorte versie van ± 22 km. Groepen met weinig ervaring en zeer jonge kinderen wordt aangeraden de ingekorte route te kiezen.

Het oorspronkelijke parcours van de 30 km moest aangepast worden omdat de politie negatief adviseerde aangezien de oversteek van de N42 ter hoogte van de Gijzenzelestraat erin was opgenomen. Deze oversteek was heel bewust in het parcours opgenomen omdat het de bedoeling is dat de fietsers zien dat er nog heel wat werk is aan de Oosterzeelse wegen om ze fietsveiliger te maken. Door hun negatief advies zet de politie het standpunt van FBO kracht bij: deze oversteek moet prioritair aangepakt worden.

Deelnemen is gratis en verzekering is inbegrepen. Een vrijwillige bijdrage ondersteunt de plaatselijke werking.

Inschrijven bij voorkeur via het inschrijvingsformulier op de website: fietsersbondoosterzele.be

Details:

 • zondag 6 mei 2023
 • vertrek van 10 tot 14 uur
 • aan café Sekuurne (Balegemstraat 14, Balegem)
 • of vanaf thuis, voor wie langs de verkeersroutes woont. Print in dat laatste geval de route (zie website) zelf uit en kom naar het vertrekpunt café Sekuurne voor registratie. Maak er bij die tussenstop kennis met het FBO-team en geef er fietsknelpunten en/of oplossingen door. Daarna kan de route zelfstandig verder verkend worden.

De Fietsersbond Oosterzele werd pas in de herfst van 2022 opgericht. In die korte tijd:

 • organiseerden zij zich intern;
 • mochten zij zich voorstellen bij Fietserbond Nationaal;
 • kregen zij een vertegenwoordiger in de gemeentelijke verkeerscommissie;
 • analyseerden zij enkele hete hangijzers zoals de herinrichting van de N42 en sluipverkeer op landelijke wegen in de spitsuren;
 • maakten zij een kaart met daarop de knelpunten voor fietsers in Oosterzele;
 • lanceerden zij een eigen website met daarop de knelpuntenkaart, info over plaatselijke verkeersdossiers (N42, fietsverbinding Balegem-Scheldewindeke, Houte-Sonseinde, …) en tips voor fietsinfrastructuur en fietsveiligheid;
 • organiseerden zij de knelpuntenfietstocht, de ideale gelegenheid voor alle Oosterzeelse fietsers om met de lokale afdeling en haar werking in contact te komen.

Voor meer info:

 • contacteer oosterzele@fietsersbond.be (ook voor het doorgeven van fietsknelpunten)
 • raadpleeg de website fietsersbondoosterzele.be
shop originele cadeautjes op 9860.be

Viering 75 jaar Markt Windeke

Elke woensdagvoormiddag stroomt het marktplein van Scheldewindeke vol voor de wekelijkse markt. Tijdens de maand van de markt vierde het gemeentebestuur de 75ste verjaardag van de markt met een speciale editie.

Weer of geen weer, de marktkramers zijn elke woensdagvoormiddag al vroeg op post voor de wekelijkse markt. Sommigen van hen komen al meerdere generaties naar hier. Gedurende al die jaren onderging de markt een metamorfose. Van een plein met bomen en kiezels waarop ook inwoners pluimvee en konijnen verkochten, tot een markt met een gevarieerd aanbod aan voeding en kledij met een trouw publiek.

Feest op de markt van Scheldewindeke met o.a. schepen Cottenie (links), burgemeester Van Durme (rechts) en de belleman (foto via gemeente)

Schepen van Lokale Economie Orville Cottenie wil de lokale handel in Oosterzele meer en blijvend op de kaart zetten. De markt hoort hier natuurlijk ook bij, ‘want mensen komen niet enkel naar de markt om boodschappen te doen, het is ook een ontmoetingsplek waar er tijd en ruimte is voor een praatje. Dat sociale karakter is heel belangrijk voor de buurt’, volgens de schepen.

Voor de 75ste verjaardag liet het gemeentebestuur in samenwerking met Erfgoed Viersprong een speciale marktbrochure maken. De brochure geeft informatie over elke marktkramer, maar ook anekdotes over het marktgebeuren in Scheldewindeke. Veel marktkramers beamen: ‘de mensen op de markt in Windeke zijn vriendelijk en (bijna) altijd goedgezind’.

Tijdens de feesteditie van 12 april stelde het bestuur niet enkel de marktbrochure voor. Er was ook een speciale marktzanger aanwezig die met marktliedjes sfeer bracht op het plein. Om nog maar te zwijgen van de Belleman. In zijn nieuwe kostuum liet hij zijn stem schallen ter promotie van de markt en het publiek.

Als afsluiter kreeg iedereen op de markt een glaasje aangeboden. De marktkramers konden na de markt afzakken naar zaal De Rots voor een lunch aangeboden door de gemeente.

Weerstand lichaam tegen ziektekiemen

Op donderdag 16 maart organiseert NEOS Oosterzele een lezing van Ronny Anica onder de titel “Weerstand van ons lichaam tegen ziektekiemen”. Die gaat door om 14 uur in zaal De Rots te Scheldewindeke.

Na zijn vorige uiteenzetting over het ontstaan van geneesmiddelen, kon niemand vermoeden dat het onderwerp van deze lezing zo actueel zou zijn bij het uitbreken van de corona-epidemie.

Heel wat mensen stelden (en stellen) de vraag: ‘Hoe werkt dit vaccin nu eigenlijk?’ Onze gastspreker kan hierop een klaar en duidelijk antwoord geven, maar hij vindt het zijn plicht om deze vraag in een iets ruimer daglicht te beantwoorden en zich niet alleen te focussen op deze epidemie, maar meer in het algemeen ‘Hoe verdedigt ons lichaam zich tegen ziektekiemen?’.

Zijn lezing schetst duidelijk het volledige arsenaal van verdedigingsmiddelen waarover ons eigen lichaam beschikt om ‘indringers’ te lijf te gaan. Ook de manier waarop wordt deskundig uitgelegd en indien ons lichaam het niet aankan waarom ‘de pillen’ ons laatste toevlucht zijn.

Ronny Anica behaalde zijn bachelor in de klinische scheikunde in Gent, master in Marburg (D). Hij was deeltijds gastdocent serologie/immunologie aan UGent (faculteit farmacie) en werkte nagenoeg zijn volledige loopbaan in de farmaceutische sector.

Na deze interessante lezing is er nog voldoende tijd om vragen te stellen.

Inschrijven voor deze lezing, die doorgaat op donderdag 16 maart om 14 uur, kan door overschrijving van €10 (leden) of €15 (niet-leden) (Koffie en gebak inbegrepen) op het rekeningnr. BE13 2900 3121 6439 van NEOS Oosterzele vóór 13 maart met vermelding van naam en ‘ Lezing R.Anica ‘.

Locatie: Zaal De Rots – Marktplein 5 te Scheldewindeke.

Meer info bij Danielle De Loor – 09 362 65 68 – 0497 48 92 09 – danielle.deloor@telenet.be

Omloop in Oosterzele

Op zaterdag 25 februari wordt het Vlaams wielerseizoen op gang getrokken door de Omloop Het Nieuwsblad. In de eerste 100 km kronkelt het peloton door Oosterzele en omstreken.

In het Kuipke in Gent worden de ploegen voorgesteld vanaf 9u15 (vrouwen om 11u45). Om 10u55 vertrekken de renners aan het SMAK, maar de officiële start wordt gegeven in Merelbeke dorp. Van daar gaat het via de Poel- en Vijverstraat naar Moortsele. Daar kan je het peloton rond 11u20 zien passeren.

Doortocht in Moortsele van het mannen (11u20) en vrouwen (13u50) peloton

Boven op de Spiegel slaat de karavaan linksaf richting Oosterzele. Via de Groenweg en Geraardsbergsesteenweg kruisen de renners de N42 richting Sint-Lievens-Houtem. Via Oombergen en de N46 komt men terug even in Balegem: doortocht aan ’t Hof van Oranje rond 11u40.

Lange Munte terug in ’t parcours

Daarna gaat het richting Haaghoek en Leberg, Oudenaarde, Wortegem-Petegem en Kruisem. In Eke wordt de Schelde overgestoken en via Semmerzake en Baaigem gaat het terug richting Oosterzele. Op het einde van de Gaversesteenweg in Scheldewindeke draait het peloton rechtsaf richting Lange Munte, waar men de renners verwacht rond 13u30.

Daarna zijn ze definitief vertrokken naar de hellingen van de Vlaamse Ardennen. Ook de Paddestraat (doortocht rond 14u15) en Molenberg (15u10) zitten terug in het programma. Via de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg rijden ze uiteindelijk naar de aankomst in Ninove, verwacht vanaf 16u.

Parcours van de Omloop 2023 uit Het Nieuwsblad

Deelnemers

Geen Wout Van Aert of Mathieu van der Poel aan de start dit jaar. Maar met kopmannen zoals Tom Pidcock, Yves Lampaert, Tiesj Benoot, Jasper Philipsen, Greg Van Avermaet, Jasper Stuiven, Tim Wellens, Sep Vanmarcke, Alexander Kristoff, Peter Sagan en Arnaud De Lie belooft het ook zonder hen een spannende strijd te worden.

17e Omloop voor vrouwen

Ook de vrouwen rijden die zaterdag hun Omloop. Ze starten in Gent om 13u25 met eenzelfde begin als de mannen. Reken op doortochten in Moortsele om 13u50, Oosterzele om 13u55 en de Lange Munte om 14u30.

De politiezone Rhode & Schelde vraagt om de parkeerverboden te respecteren. Op grondgebied Oosterzele gelden die langs het parcours tussen 9u en 15u.

Zaterdag wordt het fris, met maxima onder de 7°C. Een (winterse) bui is niet uitgesloten.

Klik voor meer informatie:

Camera in ambachtszone

De strijd tegen inbraken en overlast is en blijft een prioriteit van de politiezone Rhode en Schelde.  Samen met de gemeente Oosterzele wil de politie binnenkort een bewakingscamera installeren in de Lange Ambachtstraat. Hiermee willen ze de bestaande problemen van overlast en inbraken in de zone aanpakken.

De politie wil inbraken, overlast en verkeersveiligheid inperken door gebruik te maken van camera’s. In 2020 rolden ze hiervoor het cameraproject ‘HAVIK’ uit.
Dit project maakt afhankelijk van de situatie gebruik van bewakings-, snelheids- of ANPR-camera’s (nummerplaatherkenning) en bouwt zo een cameraschild uit.

(vlnr) Burgemeester Van Durme, korpschef Asselman, voorzitter AGB De Kluize Vermeire en schepen Keymeulen
(foto via gemeente)

De Lange Ambachtstraat in Oosterzele is de hoofdader van de ambachtelijke zone langsheen de N42. De eigenaars van de bedrijfspanden klagen regelmatig over inbraken, vandalisme en overlast. Ook het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), de eigenaar van fuifzaal den Amb8, is vragende partij voor extra toezicht bij fuiven.

Na een risicoanalyse en in overleg met de gemeente, kiest de politiezone ervoor om een bewakingscamera te plaatsen op het gebouw van fuifzaal ‘den Amb8’.

‘Ik ben een tevreden man’, reageert burgemeester Johan Van Durme. ‘De ondernemers van de Lange Ambachtstraat kunnen binnenkort opgelucht ademhalen nu ze weten dat een extra oog de  buurt in de gaten houdt. De camera zal ook werk en kosten besparen voor de organisatoren van activiteiten in de fuifzaal’.

Povere mobiele verbinding

In Oosterzele ondervinden inwoners dat de mobiele verbinding maar pover is. Dat zorgt voor vervelende, maar ook gevaarlijke situaties omdat burgers moeilijkheden kunnen hebben om de hulpdiensten te bereiken met hun gsm. Het gemeentebestuur spoort de providers daarom aan om actie te ondernemen. De vraag is of het iets zal uithalen. Een gelijkaardig initiatief in 2017 bleef zonder gevolg.

Het schepencollege van Oosterzele vindt dat de mobiele dekking in de gemeente tekort schiet. Daardoor ontbreekt een essentiële basisdienstverlening voor de inwoners, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. De gemeente vraagt daarom aan de providers Telenet/Base, Orange en Proximus om voor verbetering te zorgen.

Al lange tijd ondervinden de inwoners hinder omdat ze niet mobiel kunnen bellen of omdat de verbinding wegvalt terwijl ze een telefoon voeren. Er is op dat vlak weinig evolutie merkbaar en dat blijft een probleem over het hele grondgebied. Het schepencollege wil daarom een signaal geven en met aandrang vragen aan die bedrijven om voor een betere mobiele verbinding te zorgen in Oosterzele.

‘Inwoners geven aan dat ze een slechte mobiele verbinding hebben in hun woning maar zeker ook daarbuiten, als ze op straat wandelen of door de deelgemeentes rijden’, vertelt schepen voor communicatie en ICT Elsy De Wilde. ‘Het is niet alleen vervelend als de verbinding wegvalt of als je in onze regio niet mobiel kan bellen. Dat is ook ronduit gevaarlijk, want in noodsituaties kunnen burgers de hulpdiensten via mobiele telefonie maar moeilijk of niet bereiken. Dat vinden we in deze tijd onaanvaardbaar.’

Er bestaan wel repeaters voor thuis  of gsm-versterkers voor in de auto, maar daarvoor moeten mensen zelf kosten maken. En er is geen garantie dat die de verbinding ook echt verbeteren. Bovendien is daar vaak technische kennis voor nodig, iets waar weinig mensen mee vertrouwd zijn. Het vergt ook een actie van de consument zelf terwijl de provider eigenlijk voor een goede service zouden moeten zorgen.

screenshots van de dekking die elke operator rapporteert aan het BIPT, opgesteld door onze redactie

Ook in metingen van het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie die online te vinden zijn, valt het op dat de mobiele dekking in Oosterzele verre van optimaal is. In Oosterzele en Scheldewindeke is de dekking OK (overwegend groen op de kaarten) terwijl het moeilijker ligt voor de kleinere deelgemeenten in het noorden, Anker en Balegem (voornamelijk geel). De kaart van Telenet toont zelfs oranje vlekken in die gebieden met een nóg slechtere dekking.

Naast het aansporen van de providers brengt de gemeente ook de gouverneur op de hoogte over de situatie in Oosterzele, in het kader van noodplanning.

Geen gevolg in 2017

Een goede vijf jaar geleden schreef de gemeente de netwerkaanbieders al ’s aan met gelijkaardige klachten, maar de toestand is sindsdien niet verbeterd. De vraag is dus of het initiatief van het gemeentebestuur deze keer wél effect zal hebben op Telenet, Proximus en/of Orange.

Traject fusie

Na enkele bewogen stappen van meerderheid en oppositie kwamen we in oktober meer te weten over hoe men in Oosterzele het fusietraject wil benaderen. Met welke gemeenten wil of kan Oosterzele eventueel fuseren? De bevoegde ambtenaar lichtte de aanpak toe aan de gemeenteraad.

In 2014 publiceerde de Vlaamse regering haar beleidsnota over Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2014-2019 waarin het gemeenten aanspoort om fusies aan te gaan. Toen was er hiervoor nog weinig animo bij de Oosterzeelse politici, maar de omstandigheden zijn gewijzigd. In 2019 waren er reeds 7 fusies tussen gemeenten, waarvan 4 in Oost-Vlaanderen (Kruisem, Deinze, Aalter en Lievegem). De volgende fusies treden in werking begin 2025 maar daarvoor moet er vóór het einde van dit jaar een formele goedkeuring zijn tussen de betrokken gemeenten. Voor die golf zijn er reeds 9 fusies goedgekeurd, waaronder 3 in Oost-Vlaanderen (Wachtebeke/Lochristi, Moerbeke/Lokeren en Kruibeke/Beveren/Zwijndrecht).

Vanwege de complexiteit van een eventuele fusie zal Oosterzele zich in dit traject laten begeleiden door het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van Vlaanderen en door een extern bureau. Een eventuele fusie betekent een financiële ondersteuning van Vlaanderen die kan leiden tot een lagere schuld, lagere belastingen en/of meer investeringen.

Draagvlak creëren

Een eerste stap is een draagvlak creëren bij de bevolking, via inspraak en participatie. Dat kan heel concreet zijn. Zo is er bijvoorbeeld in Wichelen een “spiegelgemeenteraad”. Die is samengesteld uit 24 burgers die geloot zijn en zich verdiepen in verscheidene onderwerpen die bij een eventuele fusie aan bod komen. Deze raad heeft intussen geadviseerd om fusiegesprekken aan te knopen met Berlare, Laarne en Wetteren.

In ieder geval moeten de burgers eerst begrijpen wat zo’n fusie inhoudt; pas dan kan een bevraging georganiseerd worden. Oosterzele grenst aan 6 andere gemeenten: Melle, Wetteren, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem, Gavere en Merelbeke.

Apolitiek traject

De meerderheid kiest dus om het traject extern te laten beheren en niet via een politieke werkgroep. Dat werd positief onthaald door de oppositie.

De timing is wel krap: een eventuele fusie moet dus door de raden van de betrokken gemeenten goedgekeurd worden vóór het einde van dit jaar, opdat het zou kunnen ingaan in januari 2025. Dan worden immers de nieuwe raadsleden geïnstalleerd op basis van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024.

Andere onzekere elementen zijn de fusiegesprekken en -plannen waar de ons omringende gemeenten mee bezig zijn. Zo is Melle begin vorig jaar al gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden. Het sprak toen met Merelbeke, Destelbergen en ook met Oosterzele. Die laatste twee partners zijn intussen afgevallen. In september vorig jaar werd duidelijk dat Melle en Merelbeke diepgaanse gesprekken voeren voor een fusie.

Over die gesprekken met Melle is weinig geweten. De oppositie vindt het niet kunnen dat de gemeenteraad hierover niet werd ingelicht. De meerderheid antwoordt dat het zeer informele gesprekken waren en bevestigt dat er nog niet met andere gemeenten gesproken werd.

Van Durme en De Groote 40 jaar in gemeenteraad

Op 2 januari 1983 deden Johan Van Durme en Jean-Marie De Groote hun intrede in de gemeenteraad van Oosterzele. Met zijn 22 jaar was Van Durme toen het jongste gemeenteraadslid.

In 1983 zat de CVP nog steeds in de oppositie, maar kon de partij haar aantal gemeenteraadsleden optrekken van 6 naar 8 — dankzij Van Durme en De Groote dus.

Jean-Marie De Groote en Johan Van Durme in 1982 toen ze beiden verkozen geraakten

Johan was nog maar 22 jaar en moest toen nog zijn studies landbouwkundig ingenieur afwerken. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen (1988) behaalden de christendemocraten de meerderheid en werd Van Durme schepen, gedurende twee opeenvolgende legislaturen, onder het burgemeesterschap van Johan Van Hecke.

Krantenartikel van 40 jaar geleden over het toen jongste gemeenteraadslid Johan Van Durme

In 2001 werd Van Durme burgemeester en dat is hij onafgebroken gebleven tot vandaag. Op 19 januari 2021 vierde hij 20 jaar burgemeesterschap.

Jean-Marie De Groote is in totaal 10 jaar lang schepen geweest en ook 10 jaar voorzitter van de gemeenteraad.

Met hun 40 jaar in de gemeenteraad zijn Van Durme (62) en De Groote (65) de meest ervaren politici in Oosterzele.

Cottenie komt in 2024 op met lokale lijst Oosterzele

Deze ochtend heeft Orville Cottenie, de N-VA schepen van Oosterzele, aangekondigd dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 zal opkomen met een nieuwe, neutrale en niet-partijgebonden lijst. Om zich op die lijstvorming te concentreren zal hij vanaf 1 januari 2023 als onafhankelijke zijn taak als schepen verder vervullen, voor de resterende 2 jaar van de huidige legislatuur.

Cottenie zal dus niet meer als N-VA’er maar als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad en als schepen in het bestuur. Zo kan hij in “alle rust en sereniteit” bouwen aan de nieuwe lokale partij. Die moet positiviteit uitstralen. Een naam is nog niet beslist. Dat zal binnenkort gebeuren op een democratische manier.

In de 4 jaar dat Orville in het gemeentebestuur zit heeft hij veel geleerd. “Het was vooral boeiend op menselijk vlak. Via de vele activiteiten en evenementen heb ik gehoord wat er leeft onder de mensen”, aldus de schepen. Hij voelt dat vele inwoners uit verschillende sectoren zich politiek willen engageren, maar een kleur kiezen is om professionele of andere redenen soms een drempel. Hij wil verschillende ideeën samenbrengen en zo een meerwaarde creëren. De ambitie is zeker om aan het beleid deel te nemen.

Schepen Cottenie verrast politiek Oosterzele met de aankondiging van een neutrale, niet-partijgebonden lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024

Het eerste jaar van de legislatuur was zeker een leerproces. De laatste jaren heeft hij veel zaken kunnen verwezenlijken op basis van een goede relatie met de ambtenaren van de gemeente. Met veel inzet kreeg hij zaken gedaan en daar wordt hij voor gerespecteerd.

Veel nieuwe variabelen voor verkiezingen 2024

Cottenie zag dat bij de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen meer dan de helft van de lijsten lokaal zijn. Het is belangrijk om de jeugd mee te krijgen en hij ziet ook het belang in van de digitalisering. Bovendien vervalt in 2024 de kiesplicht en zal men geen lijststem meer kunnen uitbrengen. Cottenie heeft ook berekend dat tijdens een legislatuur van 6 jaar ongeveer 10% van de Oosterzeelse bevolking verhuist. Hoe gaan die nieuwe kiezers stemmen? Samen met zijn nieuwe lijst zijn er dus heel wat variabelen om de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 extra spannend te maken.

Orville erkent ook de verstarring in het Oosterzeels politieke landschap door de scherpe tegenstellingen tussen meerderheid en minderheid. “Er wordt vaak op de man gespeeld en er is veel negativiteit. Dat kan problemen geven bij een eventuele coalitievorming. Het is belangrijk om positief te blijven in de politiek”, aldus de schepen.

Reacties

“Er is geen ruzie met de N-VA” verzekert Cottenie. Even hebben we gedacht aan een N-VA plus verhaal, maar dat zag de partij niet zitten. “Ik verwacht dat de N-VA met een eigen lijst naar de verkiezingen trekt.” Eerder werd het kartel N-VA / CD&V ontbonden; de partijen bleven wel in coalitie Oosterzele besturen.

Cottenie verwacht dat de samenwerking binnen het schepencollege goed zal blijven. De CD&V burgemeester en schepenen zijn al op de hoogte van zijn plannen. Zijn vader Paul Cottenie (oud CD&V schepen) was verrast maar tegelijk ook zeer enthousiast en trots dat zijn zoon deze stap durft te zetten.

Persbericht

Hieronder vindt u het volledig persbericht dat Orville Cottenie deze ochtend heeft verspreid.

De voorbije 4 jaren waren voor mij, als eerste schepen van Oosterzele, heel leerrijk en boeiend.
Bovendien boden ze me ook de kans om de bevolking van onze gemeente nóg beter te leren kennen.

De vele activiteiten en evenementen waaraan ik deelnam en de talloze gesprekken die ik met de Oosterzelenaren voerde, hebben me een beter inzicht gegeven in hun noden, verwachtingen en wensen.

Ik ontmoette daarbij ook tal van mensen die zich graag politiek willen engageren maar dat niet onder één bepaalde politieke vlag willen doen. Of mensen die om professionele redenen geen “kleur” kunnen of willen bekennen. Vaak personen met goeie ideeën en met een positieve ingesteldheid. Mensen die bereid zijn om hun kennis en expertise in te zetten om projecten uit te werken die het algemeen belang dienen.

En zo groeide bij mij het besef dat het erg jammer zou zijn om zulke mensen geen kans te bieden.
Het is juist door het samenbrengen van al die verschillende ideeën en invalshoeken dat er meerwaarde wordt gecreëerd en men een breder beeld krijgt van wat er leeft in onze gemeente en van wat beleidsmatig wenselijk of noodzakelijk is. 

Dit is een ambitieus project. En om dit te realiseren is er nood aan een neutrale lijst. Een lijst van kandidaten met uiteenlopende politiek ideologische achtergronden, maar die allemaal één iets gemeenschappelijk hebben: zich inzetten voor het welzijn van onze gemeente en haar bevolking.

De kiezer op vandaag houdt niet meer van “hokjesdenken”. De kiezer verkiest lokale bestuurders in wie ze vertrouwen hebben. Kandidaten waarvan ze de kwaliteiten en het engagement kennen.

Vanuit die overtuiging heb ik, na rijp beraad en samen met een aantal andere, dynamische Oosterzelenaren, besloten om in 2024 met een neutrale, niet partijgebonden lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen.

Daardoor zal ik vanaf 1 januari 2023 als onafhankelijke mijn taak als schepen en de daaraan verbonden mandaten, voor de resterende 2 jaar van deze legislatuur verder vervullen.

Op die manier kan ik in alle sereniteit werk maken van een wervende lijst met uitstekende kandidaten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.

Orville Cottenie, 30 december 2024