Oosterzele erkent het belang van trage wegen. Ze verbetert de trage wegen en verhoogt de herkenbaarheid ervan door het plaatsen van naambordjes.

Trage wegen zijn paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Trage wegen zijn er in verschillende vormen: verhard of onverhard, breed of smal. Of een weg traag is, hangt uitsluitend af van de gebruikers.  Oosterzele telt veel trage wegen. Samen vormen de veldwegen, kerkwegels, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.

Schepen Christ Meuleman (foto gemeente Oosterzele)

De gemeente erkent het belang van trage wegen en verbetert ze omdat ze op veel vlakken een belangrijke meerwaarde creëren: mobiliteit, verkeersveiligheid, ecologie, cultuurhistorie, landschapsbeleving, publieke ruimte en recreatie.

De afgelopen maanden plaatste de technische dienst van de gemeente 47 nieuwe naambordjes aan de verschillende trage wegen, aanvullend op de al bestaande bordjes. De werkgroep Trage Wegen Oosterzele inventariseerde de bijkomende naambordjes. De plaatsing gebeurde in samenwerking met Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen.

De naambordjes verhogen de herkenbaarheid van de trage wegen. De bordjes tonen ook aan dat de wegen deel uitmaken van een groter netwerk dat sterk is binnen de gemeentegrenzen, maar ook de gemeentegrenzen overstijgt.

Naast het openen van nieuwe trage wegen en het verhogen van de zichtbaarheid ervan, werkt de gemeente ook aan het onderhoud van de bestaande trage wegen. Oosterzele kan rekenen op een team van 36 actieve wegspotters. Zij gaan vrijwillig op pad en melden gebreken. Hun meldingen komen terecht bij de dienst Infrastructuur die samen met de technische dienst instaat voor het herstel.

Schepen Christ Meuleman: “Ook in de toekomst willen we verder werk maken van trage wegen. We zoeken verder naar ‘missing links’ zodat het netwerk nog uitgebreid wordt, gaan in overleg met eigenaars of gebruikers op zoek naar mogelijkheden om oude trage wegen opnieuw open te stellen of mogelijke nieuwe trage wegen te ontsluiten.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *