VOLUIT – nieuwe partij in Oosterzele

Open Vld plus Oosterzele had midden september op haar succesvol eetfestijn groot nieuws aan te kondigen. Het team trekt samen met verruimers en onafhankelijken onder de naam ‘VOLUIT Oosterzele’ naar de kiezer. Daarbij ook twee ex-CD&V’ers waaronder de ex-voorzitter van de Oosterzeelse afdeling.

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, logo

Automatisch gegenereerde beschrijving

“Samen mét en voor de inwoners maken we Oosterzele.”

“Op iets meer dan een jaar voor de verkiezingen maken we volop werk van onze lijst. Dat lijkt misschien vroeg, maar we willen opnieuw met een sterke lijst naar de kiezer toe komen en daar moet je tijdig aan beginnen. De verschuiving van stemplicht naar stemrecht is een nieuw gegeven. We doen dan ook een warme oproep aan alle inwoners om hun stemrecht uit te oefenen en effectief te gaan stemmen. Alleen zo kan er de verandering komen waar zo vele inwoners voor pleiten. De massale steun op ons eetfestijn dit weekend steekt ons alvast een hart onder de riem”, klinkt het in het persbericht dat de nieuwe lijst uitstuurde.

Samen maken we Oosterzele

Een opmerkelijke verandering is de nieuwe naam: ‘VOLUIT Oosterzele’. Die naamswijziging wordt meteen ook doorgevoerd op de volgende gemeenteraad.

Dino Glazemakers wordt voorzitter van de lokale partij: Met deze beweging willen we het signaal geven dat er op onze lijst plaats is voor mensen met verschillende of uiteenlopende ideeën. We willen samenwerken met én voor de Oosterzelenaar. De nieuwe decreetgeving stimuleert deze samenwerking trouwens. Verschillende nieuwe krachten willen ons team komen versterken om dus voluit de kaart van onze inwoners te trekken. Én om in alle transparantie én met respect voor de deontologie beleid te voeren voor én samen met onze inwoners.”

Onder de verruimers in het bestuur van de partij alvast 2 opvallende namen van christendemocratische signatuur waarvan Voluit nu al de namen lost.

  • Cedric Blanpain uit Moortsele is voormalig voorzitter van CD&V Oosterzele, papa van 2, afgevaardigd bestuurder van een Vlaamse jeugdorganisatie, voorzitter en bestuurder in verschillende onderwijs- en socio-culturele instellingen: “Oosterzele heeft nood aan een nieuw verhaal met een duidelijke en breed gedragen visie. Zo maken we van onze gemeente een warmere plek voor al onze inwoners, verenigingen, wijken, vrijwilligers, ondernemers, … Ik geloof in dit team van Voluit Oosterzele, dat inzet op samenwerking, positivisme en inhoudelijk sterk beleid voor Oosterzele en haar deelgemeenten.”
  • Matthieu Dierckx uit Balegem is voormalig fractieleider van CD&V in Gent. Matthieu staat gekend als een bruggenbouwer waarbij inhoud primeert. Hij is een groot voorstander van actieve burgerparticipatie.

Ook verschillende andere nieuwkomers, zullen de ploeg versterken. Daarover zal de partij later communiceren.

Foto van het team van VOLUIT Oosterzele (via de partij)

Inhoud voorop

Fractieleider Filip Michiels: “De voorbije jaren kregen we veel steun en waardering van de inwoners voor de standpunten die onze fractie inneemt in de gemeenteraad. Oosterzele heeft nood aan beleid dat zich in eerste instantie voluit inzet voor haar inwoners.

We zetten ons in voor meer investeringen in sport én jeugd. We pleiten al lang voor betere en goed ondersteunde kinderopvang in onze gemeente. We gaan voluit voor meer verkeersveiligheid, betere fietsinfrastructuur en gezonde financiën. Dit verdienen onze inwoners.

Het is, net zoals extra ondersteuning voor alleenstaanden en senioren, noodzakelijker dan investeren in prestigeprojecten als een nieuw groots administratief centrum. Wij ijveren eerder voor investeringen in andere noodzakelijke projecten, die de voorbije jaren uitbleven. Er is weinig ten gronde veranderd in Oosterzele de voorbije 5 jaar. Dat moet anders.” 

De krijtlijnen van het verkiezingsprogramma van VOLUIT zijn klaar. Daar trekt de lijst binnenkort mee naar de inwoners, om ook hun inspraak te vragen. Want alleen Samen maken we Oosterzele. Geïnteresseerden die zich willen aansluiten, kunnen contact opnemen met de partij via voluitoosterzele@telenet.be

Alle info zal ook terug te vinden zijn op www.voluitoosterzele.be

Nieuwe elementen in het politieke landschap

De Oosterzeelse liberalen zien hun kans om eindelijk de absolute meerderheid van de christendemocraten te doorbreken. Bij de vorige verkiezingen kwam Open VLD plus naar eigen zeggen 50 stemmen te kort om een negende zetel binnen te halen, wat mogelijk de absolute meerderheid van de CD&V/N-VA had doorbroken. De christendemocraten zijn sinds de jaren ’80 onafgebroken aan de macht.

Maar het CD&V / N-VA kartel werd in 2020 opgezegd en begin dit jaar kondigde Orville Cottenie zijn nieuwe lokale lijst #pro9860 aan. Met de verruimde liberale lijst Voluit zijn dit allemaal nieuwe factoren die de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar extra spannend maken.

Oosterzele is trouwens niet de enige Open VLD afdeling die onder een nieuwe naam opkomt bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Nu de liberalen onder de 10% scoren in de nationale peilingen wil men zich liever niet te nauw met het merk ‘Open VLD’ associëren. Ook in Zottegem hebben ze zich heruitgevonden onder de noemer Posit!ef Zottegem.

Oosterzele schenkt elk gezin een boom of struiken

Oosterzele lanceert de actie ‘elk een boom’. Die actie schenkt elk gezin dit najaar 1 boom of 3 struiken om in de eigen tuin te planten. Dat is een belangrijke stap richting een extra boom per inwoner tegen 2030. Een doelstelling uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact, waar Oosterzele zich voor engageert.

Bomen zijn een belangrijk wapen tegen de klimaatverandering. Ze nemen CO2 op en beschermen ons tegen de gevolgen van een veranderend klimaat. Zo kan je een loofboom zien als een natuurlijke airco. In de zomer houden de bladeren de ergste hitte tegen en in de winter laat een kale loofboom maximaal zonlicht en warmte doordringen tot in het diepste van de woning. 

Christ Meuleman is als schepen voor Klimaatbeleid trots op dit gemeentelijk initiatief:  “De gemeente investeert in bossen. Bijkomende bomen planten op openbaar domein buiten de bossen vraagt om de nodige ruimte die niet altijd beschikbaar is. Bij nieuwe projecten wordt in het wegenontwerp zoveel mogelijk geprobeerd bestaande bomen te behouden en bijkomende groenaanleg in te tekenen. Met de actie “Elk Een Boom” hopen wij dat er dan toch heel wat bomen en struiken bijkomen in onze gemeente. Ook gezinnen die geen tuin hebben kunnen meedoen aan de actie. Zij kunnen er een andere tuineigenaar plezier mee doen.”

Inwoners kunnen kiezen tussen 9 verschillende bomen (bijvoorbeeld een zomerlinde of een appelsoort) en 6 verschillende struiken (bijvoorbeeld sporkehout of hazelaar). Het zijn inheemse soorten die specifiek voor bijen erg interessant zijn. De struik Sporkehout bijvoorbeeld is een minder gekende soort maar voor bijen een van de meest interessante soort door de bloeiperiode van mei tot september.

De actie ‘Elk een boom’ loopt tot en met 30 september. Alle informatie over de actie en de verschillende bomen en struiken is te vinden op de website https://oosterzele.be/burger/oosterzeelse-projecten/elk-een-boom.

Inwoners moeten zich inschrijven op de actie en kiezen daarbij de soort boom of struiken die ze willen. Inschrijven op de actie kan via https://bit.ly/elkeenboom.

De boom of struiken ophalen gebeurt op vrijdag 17 november en zaterdag 18 november. Inwoners kiezen een ophaalmoment bij de inschrijving.

Pop-up skatepark opent op 2 augustus

Het college en de jeugdraad beslissen samen om een pop-up skatepark in te richten tijdens de zomervakantie. Het skatepark komt achteraan de parking aan de spoorweg in Scheldewindeke. Geluiddempende maatregelen beperken de mogelijke hinder voor de buurtbewoners.

Binnen het meerjarenplan voorziet lokaal bestuur Oosterzele in een permanent skatepark op de site van sporthal De Kluize in Scheldewindeke. Schepen van Sport Elsy De Wilde benadrukt dat het beloofde skatepark er zeker komt, maar vraagt nog wat geduld om alles administratief correct op poten te kunnen zetten. Om de enthousiastelingen tijdens de zomervakantie hun hart te laten ophalen, staan er tussen 2 en 28 augustus skatetoestellen op de parking aan het station van Scheldewindeke. De gemeente sluit hiervoor een overeenkomst af met de NMBS.

De toestellen nemen in totaal 9 parkeerplaatsen in. De doorgang naar het fietspad blijft behouden en ook leerling-bestuurders kunnen het oefenterrein achteraan de parking altijd gebruiken.

Schepen van Sport en Jeugd Elsy De Wilde licht de keuze van de locatie toe: ‘Er zijn geen onmiddellijke buren naast het skatepark. Toch voorzien we geluiddempende maatregelen en regelmatige controles om de eventuele hinder tot een minimum te beperken. Bovendien is de parking goed bereikbaar en gekend bij de skaters door de vorige edities. Daarom de beslissing om de skaters tijdens de zomervakantie daar opnieuw een plek te geven.’

Het skatepark is de ideale locatie om nieuwe vaardigheden te leren of te verbeteren. De toestellen bieden een uitdaging aan de meer ervaren skaters, maar ook beginners kunnen hun eerste skatestapjes zetten. Dat maakt het skatepark een sportieve ontmoetingsplek waar de enthousiastelingen hun skatekunsten kunnen demonsteren.

Parkconcerten Moortsele

Elk jaar stroomt de pastorietuin in Moortsele vol voor de traditionele parkconcerten. De cultuurdienst stelt het muzikale programma samen en verenigingen baten de parkbar uit. Een parkconcert bezoeken staat voor genieten van muziek en de lokale verenigingen steunen.

Geen zomer in Oosterzele zonder de traditionele parkconcerten in de feeërieke pastorietuin aan het Erfgoedhuis achter de kerk van Moortsele.

‘De editie 2023 brengt opnieuw een reeks neusje-van-de-zalm singer-songwriters naar onze gezellige pastorietuin’, stelt cultuurschepen Orville Cottenie. ‘De cultuurdienst stelde een programma samen met een variatie aan genres, van folk, Nederlandstalig, indie tot rock en zelfs klassiek/experimenteel. Meer dan voldoende redenen om op donderdagavonden 3, 10, 17 en 24 augustus en zondagvoormiddag 13 augustus af te zakken naar het Sint-Antoniusplein. Of om dorpsgenoten te ontmoeten onder het genot van muziek en een lokaal biertje’.

‘Zoals de traditie dat wil, baten lokale verenigingen de parkbar uit’, geeft programmator Els Van Nieuwenhove mee. ‘Dat zijn dit jaar Speelplein Kriebelplezier, vzw On Stage, Turnclub Olympia Oosterzele, Koninklijke Muziekvereniging Scheldewindeke en Groene Kring Midden Oost-Vlaanderen. Met je aanwezigheid steun je dus ook hun werking’.

‘De seniorenraad zet intussen voor de derde keer een aperitiefversie op poten. En dit op zondag 13 augustus om 11 uur. Ze nodigen dit jaar Remy Van Kesteren uit’, aldus schepen van senioren Pieterjan Keymeulen en seniorenraad voorzitter Paul Cottenie.

De parkconcerten zijn gratis toegankelijk en vinden plaats in de pastorietuin van het Erfgoedhuis Moortsele, Sint-Antoniusplein 10. Reserveren is niet nodig.

Geen duidelijke marsrichting na fusie-enquête

Het lokaal bestuur van Oosterzele koos ervoor om te polsen bij alle Oosterzelenaren naar hun mening over een eventuele fusie. Van eind april tot eind mei liep daarover een bevraging. Die resultaten tonen geen uitgesproken meerderheid voor of tegen een fusie. De politiek heeft een taak afgevinkt en volgend jaar zijn er verkiezingen.

Oosterzele liet een enquête uitwerken die polste naar de verbondenheid van inwoners met Oosterzele en met de buurgemeenten, naar hun mening over een eventuele fusie, naar hun voorkeur voor een of meerdere fusiepartners en naar de impact die burgers verwachten bij een eventuele fusie.

De resultaten zijn voorgesteld aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad. De antwoorden op de stellingen die peilen naar de mening over een eventuele fusie geven geen sterk uitgesproken beeld. 45 % van de mensen die de enquête invulden (respondenten) antwoordt positief op de stelling ‘Ik ben voorstander van een fusie’, 28 % tegen en 27 % staat daar neutraal tegenover. In totaal kwamen Sint-Lievens-Houtem en Merelbeke het meest naar voor als mogelijke fusiepartner, gevolgd door Zottegem en Melle. De inwoners kozen als fusiepartner het meest voor buurgemeenten die grenzen aan de deelgemeente waar ze wonen.

In 9 vragen polste Oosterzele via een digitale en papieren enquête naar hoe de inwoners tegenoever een fusie staan. De vragenlijst was invulbaar tussen 24 april en 21 mei 2023. Maar liefst 1 057 mensen vulden de enquête in, waarvan 971 inwoners dat volledig deden. 1 007 mensen vulden de vragenlijst digitaal in en 50 inwoners deden dat op papier. Tegenover het totale aantal inwoners is dat statisch gezien een voldoende groot aantal antwoorden als steekproef om betrouwbare uitspraken over te doen.

Het aantal mensen  die hebben geantwoord stond in verhouding met het aantal inwoners per deelgemeente. Ook alle leeftijden waren vertegenwoordigd.

De vragenlijst polste naar hoe verbonden inwoners zich voelen met Oosterzele: objectief door activiteiten die ze er ondernemen of dienstverlening waarvan ze gebruikmaken, en subjectief volgens hoe ze zich verbonden voelen. De inwoners doen hun activiteiten vooral in Oosterzele zelf, maar gaan naar andere gemeenten voor werk, zorg en shoppen. 85 % van de burgers voelt zich wel verbonden met Oosterzele. Op het vlak van buurgemeenten voelen ze zich het meest met Merelbeke en Zottegem verbonden, het minst met Gavere. Die gemeenten zijn  anders dan de buurgemeenten die men opgeeft als voorkeurgemeente(n) om mee te fusioneren.

Bij de voorstanders van een fusie zijn er geen duidelijke verschillen merkbaar volgens de leeftijd, maar wel kleine verschillen volgens de deelgemeente. Het aandeel respondenten dat tegenstander is van een fusie is het grootst in Scheldewindeke, en het kleinst in de kleinere deelgemeenten (Moortsele, Landskouter en Gijzenzele).

 Voorstanders kozen vooral voor 2 of meer fusiepartners, bij voorkeur Sint-Lievens-Houtem en Merelbeke.
De tegenstanders kozen in het geval van een verplichte fusie vooral voor 1 fusiepartner. Hun voorkeur gaat uit naar Sint-Lievens-Houtem, Zottegem en Merelbeke. Wie neutraal antwoordde, koos het meest voor 2 of meer fusiepartners. Hun voorkeur gaat vooral uit naar Merelbeke en Sint-Lievens-Houtem, gevolgd door Zottegem.

Er is een duidelijke link merkbaar tussen de ligging van de deelgemeente waar men woont en de keuze voor fusiepartners. Respondenten kozen het vaakst voor buurgemeenten die grenzen aan hun eigen deelgemeente.

Het bestuur polste ook naar de impact die een fusie kan hebben volgens de respondenten. De top 3 van de voordelen die werden opgegeven zijn: efficiëntie en schaalvoordelen, financiële voordelen en een groter en goedkoper aanbod. De top 3 van de bezorgdheden bij een fusie zijn: verdere verplaatsingen door centralisatie van diensten, verlies van eigenheid en kleinschaligheid en afbouw van lokale voorzieningen.

‘Het rapport met de resultaten is objectief opgesteld en bevat geen beleidsaanbevelingen. Ook al komt geen sterk uitgesproken voor of tegen een fusie uit het rapport, het bevat voor ons wel zeer waardevolle info om mee te nemen bij de afwegingen over hoe we de toekomst van Oosterzele zien. We zijn dankbaar dat zoveel mensen de moeite hebben gedaan om naar een infosessie te komen, info op onze website door te nemen en de vragenlijst in te vullen’, aldus schepenen Elsy De Wilde en Orville Cottenie.

Burgemeester Johan Van Durme vult aan: ‘Een fusie is een zeer complex en allesomvattend verhaal voor de gemeente. We moeten daar weloverwogen mee omgaan en alle info die beschikbaar is meenemen in onze overwegingen vooraleer we beslissen. En natuurlijk staan we daar niet alleen in. Ook het bestuur of de besturen van eventuele fusiepartners zijn evenzeer aan zet. It takes two to tango. Wordt dus vervolgd.’

Het volledige rapport is beschikbaar op de website van Oosterzele bij ‘Projecten’: https://bit.ly/fusieoosterzele. Inwoners kunnen de resultaten ook lezen in een publicatie die ze de komende weken in hun brievenbus vinden.

Wat nu?

Het lijkt erop dat het gemeentebestuur een verplichte horde heeft genomen. “Eventuele fusiepartners zijn evenzeer aan zet. It taks two to tango”, stelt burgemeester Van Durme. M.a.w. verwacht van Oosterzele na deze enquête niet te snel nieuwe initiatieven. Ons (fusie-)werk voor deze legislatuur zit er op.

Zo tillen de politici het fusie-vraagstuk over de volgende gemeenteraadsverkiezingen (oktober 2024) richting de eventuele volgende fusieronde (waarbij de deadline eind 2029 zou liggen voor fusies begin 2031). De deadline van eind dit jaar (om rond te zijn voor de komende fusieronde begin 2025) wordt immers niet meer gehaald. Afwachten óf en hoe de verschillende politieke krachten in Oosterzele zich in de aanloop naar deze verkiezingen zullen profileren in het fusiedebat.

Windeke kermis met Willy Sommers

Kermiscomité De Windeekse Groenbuiken organiseert dit weekend, aan de start van de zomervakantie, ‘Windeke Kermis’. Van vrijdag 30 juni tot en met woensdag 5 juli is er opnieuw voor elk wat wils op het Marktplein van Scheldewindeke.

De kermis wordt op vrijdag op gang gewandeld met een optocht van de Groenbuikreus met de ‘Swalm River Jazz Band’. Vertrek aan feestzaal ’t Open Vld om 17u30. Nadien worden om 19u spelers van KVV Windeke voorgesteld. De voetbalclub helpt dit jaar trouwens mee aan de organisatie van de kermis.

Muzikaal wordt het feest om 20u echt in gang gezet door Pokerface Partyband met tal van tophits, van de jaren zestig tot heden. Aansluitend verwelkomen De Groenbuiken Willy Sommers. Hij verzorgt samen met een live orkest een uitgebreid optreden en brengt zijn grootste hits. Ongetwijfeld om zo het Marktplein in lichterlaaie te zetten. Nadien kan iedereen de beentjes losdansen met DJ Christopher.

Op zondag vertrekt om 9u de 10e Oldtimer Classic tour. De Oosterzeelse Belleman verwelkomt alle bezoekers, waarna de Fanfare voor God en Vlaanderland uit Scheldewindeke het aperitiefconcert verzorgt.

Vanaf 12u kan je aansluiten voor openlucht BBQ van voetbalclub KVV Windeke. En tijdens het eten brengt The Mellvids Bigband uit Melle/Gent afternoon Swing op het plein. Na een optreden van Mini TMD crew van Toi, Moi en la Danse en Sundy Chill in de Pallieter is er om 18u30 ook een fantastisch optreden van The Midnight Gang op het podium aan Café Salamander.

Groenbuiken op de markt van Scheldewindeke (foto via de organisatie)

Ook maandag en dinsdag zijn er nog kermisactiviteiten (o.m. een concert van Samana in De Kluize). De kermis wordt afgesloten met de jaarlijkse braderie met aperitiefstand van de Windeekse Groenbuiken.

Het volledige programma is terug te vinden op groenbuiken.be

Een eerste rookvrije generatie in Oosterzele?

Oosterzele heeft sinds 2022 het label van Generatie Rookvrij door alle gemeentelijke speeltuintjes rookvrij te maken. De gemeente toont in 2023 meer ambitie en maakt de buitenomgeving van alle gemeentelijke gebouwen ook rookvrij.

Generatie Rookvrij wil rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Dat kan alleen als niet roken het voorbeeld is waar kinderen en jongeren zich kunnen aan spiegelen.

Sinds 2022 zijn alle speeltuintjes in de gemeente rookvrij. Die actie is een samenwerking met de kindergemeenteraad. Oosterzele breidt de actie in 2023 verder uit. De gemeente wil dat kinderen en jongeren rookvrij opgroeien. Dit jaar pakken ze de gemeentelijke locaties aan, met de nadruk op vrije tijd.

De campagne start op wereld antitabaksdag. Vanaf 31 mei 2023 mogen personeel en bezoekers niet meer roken in en rond het gemeentehuis, de bibliotheek en het OCMW.

Vanaf 1 juli 2023 komt daar de omgeving van de sporthal en het gemeenschapscentrum De Kluize bij.
‘Het is niet de bedoeling om de rokende bezoekers weg te jagen’, zegt schepen van niet-georganiseerde jeugd Elsy De Wilde. ‘Er komen twee rookzones aan GC De Kluize en aan de sporthal. Die zones zijn niet zichtbaar voor kinderen op weg naar de sporthal of het gemeenschapscentrum. We hopen echt dat de actie bijdraagt tot een eerste rookvrije generatie in Oosterzele’.

Toelichting fusie

Vorige week woensdag (10 mei) organiseerde de gemeente Oosterzele een infosessie in GC De Kluize over een mogelijke fusie. Een 50-tal geïnteresseerden kregen uitleg van twee ambtenaren met kennis van zaken, één van het Agentschap Binnenlands Bestuur van Vlaanderen en één van Aalter die recent fuseerde met Knesselare. Maar wat zijn de politieke plannen?

Algemeen directeur Borchert Beliën van Oosterzele leidde de avond in en stelde zijn collega’s voor. Thomas Nulens van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) van Vlaanderen en Luc Jolie, algemeen directeur van de gemeente Aalter, die iets later aankwam.

Een gemeentefusie, wat kan dat zijn?

Agentschap Binnenlands Bestuur

Tom Nulens startte met een presentatie over wat een fusie zoal inhoud. Veel van deze informatie heeft de gemeente ook gepubliceerd op haar webpagina over een eventuele fusie met deze link:

https://oosterzele.be/burger/oosterzeelse-projecten/fusie

Het ABB van Vlaanderen begeleidt de gemeente in de aanpak van een eventuele fusie, inclusief de fase waar we nu inzitten: iedereen informeren over wat zo’n fusie inhoudt. Zo krijgt een fusiegemeente 2 extra schepenen in de eerste legislatuur na de fusie om het extra werk door de integratie van de gemeentediensten en reglementen te faciliteren. Nulens noemt dit een “politiek smeermiddel”; een manier om de politici over de streep te trekken aangezien bij een fusie onvermijdelijk een aantal gemeenteraadszetels verdwijnen.

Nulens bevestigde ook de mogelijkheden tot speciale fusies. Zo zouden we bijvoorbeeld kunnen fuseren met Herzele, als ook Zottegem er bij betrokken is. Zolang de nieuwe fusiegemeente maar één aaneengesloten geheel vormt. Gemeenten die gesplitst worden zodat delen bij een andere gemeente of fusie kunnen aansluiten is ook een mogelijkheid, hoewel dit in de praktijk nog niet is voorgekomen. Zo valt Koewacht deels in Stekene, deels in Moerbeke en deels in Nederland. Moerbeke en Lokeren hebben plannen om te fuseren, maar het Moerbeekse deel van Koewacht zou liever aansluiten met Stekene.

Wordt het straks van moeten?

Dit is de tweede legislatuur waarbij gemeenten vrijwillig kunnen fuseren. Oud schepen Paul Cottenie vroeg wat er daarna zou gebeuren — verplichte fusies misschien? “Dat is een beslissing van de volgende Vlaamse regering” antwoordde Nulens diplomatisch. “Maar er wordt wel al over nagedacht” ging hij toch verder. Schijnbaar zorgt het vrijwillig karakter niet tot de gewenste fusiegolf. “We gaan maar van 308 naar 300 gemeenten. Aan dat tempo geraken we er niet; er is een versnelling nodig”. Met andere woorden, na deze kans om vrijwillig te fuseren moet de wortel groter gemaakt worden óf moet de stok bovengehaald worden. En heeft Oosterzele dan de keuze nog in eigen handen?

Op de vraag of een fusie de afstand tussen burger en (lokale) politiek niet zou vergroten, antwoordde de ambtenaar onder meer dat wijkcomités en wijkbudgetten die afstand kunnen beperken en ook de eigenheid van wijken en deelgemeenten kunnen bewaken.

Verhaal fusie Aalter-Knesselare

Nadien bracht Luc Jolie, algemeen directeur van de gemeente Aalter, een inspirerend betoog over de fusie die zijn gemeente heeft doorlopen met Knesselare. De kern van zijn verhaal? De burger hoeft bijna niets te merken van een fusie. Dit is voornamelijk een reorganisatie achter de schermen van de gemeentelijke diensten. Wie vlak naast een containerpark woont dat gesloten wordt, zal het voelen. Maar wie gaat nog regelmatig naar het gemeentehuis? Eén keer om de vijf jaar voor een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs of reispas? Vele diensten zijn intussen online geregeld.

Daar waar Nulens nog zei dat het te vroeg is om de efficiëntiewinsten van gemeentefusies te meten (voor de gemeenten die reeds fuseerden), was Jolie categoriek: de efficiëntiewinsten zijn er wel degelijk, bvb. op vlak van gemeentepersoneel. Aalter en Knesselare hadden voor de fusie samen 44 gemeenteraadsleden; na de fusie nog 29. De opcentiemen en aanvullende personenbelasting stijgen niet of gaan omlaag. “Bovendien hebben we in veel deelgemeenten extra diensten kunnen aanbieden”, zei Julie, “en kunnen verenigingen gratis gebruik maken van zalen en materiaal”.

De gemeente Aalter kreeg door de fusie een schuldverlichting van 15 miljoen EUR. Dan is de €150.000 die het uitgaf aan communicatie rond de fusie, inclusief de straatnaamwijzigingen, een peulschil.

Uit het publiek kwam ook de vraag of Oosterzele niet wat laat in gang schoot, gezien de deadline voor een princiepsbeslissing eind dit jaar. “Het kan snel gaan” antwoordde Julie. In Aalter hebben de gemeentelijke diensten veel verwezenlijkt met eigen personeel. Dat was gemotiveerd om een extra inspanning te leveren. Ze hebben weinig hulp moeten inroepen van buitenaf. Maar er was er wel eerst een politieke beslissing om de fusie met Knesselare te onderzoeken. Pas daarna werd de participatie van de bevolking opgestart. Julie gaf toe dat er een brede consensus was onder politici en burgers voor de noodzaak en wenselijkheid van de fusie.

Transparante ambtenaren, ondoorzichtige politici

Hoewel de gemeenteraad besliste om tijdens deze informatiecampagne en -avond bewust afwezig te blijven, rijst de vraag wat politici reeds gedaan hebben en wat ze gaan doen met de informatie uit de bevraging. Terwijl de ambtenaren ons helder en transparant inlichten, weten we bitter weinig over de intenties van onze politici.

Zo zijn er eerder gesprekken geweest tussen Destelbergen, Merelbeke, Melle en Oosterzele over een eventuele fusie (deze vier gemeenten vormen de politiezone Rhode & Schelde). Maar Destelbergen en Oosterzele haakten op een of andere manier af. Over dat politiek proces of waarom Oosterzele niet langer verder sprak is bitter weinig geweten. Daardoor is de keuze om te fuseren met een of meerdere van onze 7 buurgemeenten de facto herleid tot 5.

Wat gebeurt er in juni als het gemeentebestuur en de gemeenteraad de resultaten van de bevraging voorgeschoteld krijgen? Gaan ze die resultaten publiceren en welk gevolg zal er aan gegeven worden? Het blijft koffiedik kijken. In tegenstelling tot Aalter zien we ook geen vragende partij in onze omgeving. Melle en Merelbeke moeten ons niet meer hebben, Sint-Lievens-Houtem en Gavere zouden nog niet denken aan fuseren. Zottegem of Wetteren dan?

(vlnr) Ambtenaren Borchert Beliën (Oosterzele), Luc Jolie (Aalter) en Thomas Nulens (Vlaanderen) op het einde van de info-avond

Bevraging loopt nog tot zondag 21 mei

Met al deze informatie kan u aan de slag om ook uw mening te geven via de gemeentelijke enquête, zo u dat nog niet gedaan heeft. Dat kan via de papieren vragenlijst uit het infozine van Oosterzele van mei. Of online via onderstaande link of QR code. Nog tot en met zondag 21 mei.

https://s.chkmkt.com/?e=319258&h=9FB2D96745C54A1&l=nl

Heb je intussen nog suggesties of vragen? Dan kan je terecht op een speciaal email adres die de gemeente heeft opgezet over dit thema: fusie@oosterzele.be

sluit je aan bij de facebookgroep ‘postcode 9860’

Oosterzele schakelt externe audit in

Het college van burgemeester en schepenen van lokaal bestuur Oosterzele neemt een externe auditor onder de arm. Het doet dat naar aanleiding van de jammerlijke gebeurtenissen in een van de kinderdagverblijven die midden februari aan het licht zijn gekomen. Op advies van de algemeen directeur licht Oosterzele niet alleen de werking van het OCMW door, maar trekt het de audit door naar alle gemeentelijke diensten. De organisatie ziet zo’n audit als een kans om structureel aan organisatiebeheersing te werken. De grootste oppositiepartij Open VLD plus steunt het initiatief, maar vindt dat deze stap al eerder had moeten genomen worden.

Na de gebeurtenissen in de kinderopvang besloot het vast bureau om een audit te laten uitvoeren. Tijdens een vergadering op 4 april gaf het vast bureau de opdracht om die audit te organiseren via een extern bureau. Daarop adviseerde de algemeen directeur dat het incident in de kinderopvang een kans biedt om de organisatiebeheersing voor alle gemeentelijke diensten te verbeteren en vroeg hij om dat  niet alleen te beperken tot het OCMW. Op de collegezitting van 25 april gingen het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau akkoord met die manier van werken.

Na de vele problemen bij de kinderopvang bestelt Oosterzele nu een algemene externe audit bij de professionele interne adviseur Audio

Oosterzele treedt daarvoor toe tot Audio, een organisatie die audit- en adviesdiensten uitvoert om het organisatiebeheer te versterken. Ze voert interne audits uit, zowel onder de vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als in de vorm van operatonele audits en koppelt daaraan advies. Op die manier zal de audit de huidige processen in kaart brengen en krijgt het lokaal bestuur een beter beeld op de organisatiebeheersing. Op basis daarvan verbetert de gemeente haar processen en werking.

Lokaal bestuur Oosterzele grijpt alle verbetermogelijkheden aan, zowel als organisator van kinderopvang als voor alle gemeentelijke diensten. De auditor focust zich eerst op de interne werking en organisatie van de kinderopvang waarvan het OCMW de organisator is. Tegen eind juni verwacht het lokaal bestuur een rapport daarover klaar. OCWM Oosterzele voert momenteel al een plan van aanpak uit met concrete acties om de werking van de kinderopvang te verbeteren. Ze doet dat met begeleiding van de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).

“We stellen vast dat Oosterzele geëngageerd is om de tekorten weg te werken en openstaat voor de coaching. Ook naast de wekelijkse overlegmomenten betrekken ze VVSG nauw bij de voortgang van hun proces. Ze hebben intussen goed zicht op waar de kansen liggen om hun werking te verbeteren en zetten ook extra personeel in om de prioritaire acties zo goed en snel mogelijk uit te voeren”, zegt de VVSG.

Na de audit van de werking en organisatie van de kinderopvang volgt aansluitend een organisatieaudit voor alle andere gemeentelijke diensten.

Open VLD: tevreden, maar laat

Open VLD plus pleitte in april reeds voor zo’n externe audit. Het is tevreden dat Oosterzele nu over gaat tot een algemene audit, maar stelt vast dat het gemeentebestuur steeds reageert op signalen van de Vlaamse administratie.

Zo liet het Agentschap Opgroeien vorige week weten dat er bij een tweede kinderopvang onvoldoende garanties waren voor de gezondheid en veiligheid van de kinderen. Daarop besloot de gemeente om ook die opvang Bambaloe te sluiten en op zoek te gaan naar plaatsen voor die kinderen. Eerder dit jaar werd ook al kinderopvang Olio gesloten. Meer details over de sluiting van Bambaloe via deze link:

vrt.be/vrtnws/nl/2023/05/06/vanaf-maandag-geen-kinderopvang-bij-bambaloe-in-oosterzele/

Korte keten producenten in de kijker met een wedstrijd

Tijdens de week van de korte keten van 13 tot 21 mei organiseert Lokaal bestuur Oosterzele een wedstrijd waarbij een pakket met korte keten producten te winnen valt. Zo wil Oosterzele aandacht vragen voor het principe van korte keten en mensen stimuleren om meer via de korte keten aan te kopen. Korte keten heeft betrekking op de lokale economie, op landbouw en op duurzaamheid. 

Land- en tuinbouwers die volgens het korte keten principe werken, verkopen (een deel van) hun producten rechtstreeks aan consumenten, winkels, horecazaken, rusthuizen of grootkeukens. Er zijn minder of geen tussenschakels. Dat systeem heeft voordelen voor de landbouwer.

Oosterzele promoot haar korte keten producenten met een wedstrijd (foto facebook gemeente)

“Landbouwers zijn voor hun prijs niet afhankelijk van grote spelers. Ze kunnen hun prijs zelf kiezen. In Oosterzele zijn er een tiental producenten die via dit principe werken”,  zegt schepen van landbouw Els De Turck.

“Korte keten staat ook voor eerlijke handel bij ons in de buurt. Oosterzele heeft groentelers, maar ook bierbrouwers, een jeneverstokerij en een wijndomein. We zijn echte Bourgondiërs”, voegt De Turck toe.

Een lijst van Oosterzeelse korte keten producenten is te vinden op de website oosterzele.bibliotheek.be/lekker-oosterzeels. Producenten uit Oosterzele die starten of gestart zijn met korte keten die niet op de lijst staan, mogen mailen naar toerisme@oosterzele.be.

Raad het gewicht van een zak Rodelandmeel

Deelnemen aan de korte keten wedstrijd kan van 13 tot en met 21 mei. Tijdens de openingsuren van de bibliotheek staat er een zak Rodelandmeel. Wie het gewicht van de zak meel kan raden, wint een pakket vol lekker Oosterzeelse producten. Alle informatie over de wedstrijd is te vinden op www.oosterzele.be

Waar kan je de zak bloem vinden?

  • Zaterdag 13 mei: gehele dag in de bibliotheek
  • Maandag 15 mei: markt Gijzenzele van 10 – 11 uur en nadien opnieuw de gehele dag in de bibliotheek
  • Dinsdag 16 mei: gemeentehuis van 8.45 – 12 uur (tijdens het onthaal) en nadien opnieuw de gehele dag in de bibliotheek
  • Woensdag 17 mei: markt Scheldewindeke van 10 – 11 uur en nadien opnieuw de gehele dag in de bibliotheek
  • Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag is de zak bloem in de bibliotheek aanwezig maar deze is door het verlengd weekend gesloten

Deelnameformulieren kan je achterlaten in de brievenbus van de bibliotheek tot en met zondag 21 mei.