“Als voorzitter ben ik verheugd te kunnen aankondigen dat we met VOLUIT Oosterzele als team van liberalen en verruimers unaniem hebben beslist met fractieleider Filip Michiels als kopman van hun verbrede lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken,” laat voorzitter Dino Glazemakers weten.

“Filip ademt politiek, komt met zijn 2 voeten uit het Oosterzeelse verenigingsleven én is alom gekend als een ware dossiervreter. Hij was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen trouwens een echte stemmenkampioen. Hij behaalde meer stemmen dan alle huidige schepenen in het college. Ons team wil samen met de de Oosterzelenaar de échte verandering in Oosterzele bewerkstelligen. En daarom lanceren we binnenkort ook een 2e grote burgerbevraging,” zo kondigt Glazemakers aan.

De ploeg van VOLUIT (foto via de partij)

Uit de recente officiële gemeentemonitor van de Vlaamse Overheid blijkt dat de Oosterzelenaar momenteel weinig tot geen vertrouwen heeft in de huidige beleidsploeg. Het vertrouwen in de meerderheid blijft dalen. Slechts 22% van de inwoners heeft nog veel vertrouwen in de huidige meerderheid. Ook op heel wat andere belangrijke parameters, zoals verkeersveiligheid, scoort Oosterzele stukken lager dan het Vlaams gemiddelde.

VOLUIT Oosterzele wil daar graag échte verandering in brengen. Door écht aandacht te hebben voor de bekommernissen van de inwoners, verenigingen én bedrijven. En door een halt toe te roepen aan de aankondigingspolitiek.

Lijsttrekker Filip Michiels: “Ons team weegt momenteel al op het beleid. Voor het nieuwe AC bepleitten we vooreerst een kleinschaliger project én uitstel. Dit wordt nu onderzocht. Na onze succesvolle eerste burgerbevraging zorgden we dat investeren in jeugd en sport eindelijk weer écht op de kaart werd gezet als een belangrijk werkpunt. De financiële middelen volgen momenteel nog niet. Maar daar blijven we voor strijden. Recent nog werd onmiddellijk aan de slag gegaan met ons voorstel om de lokfiets in te zetten om fietsdiefstal aan te pakken. Ook ons voorstel om de waterproblematiek aan te pakken krijgt gevolg. De dijken van het wachtbekken zullen hersteld worden naar het oorspronkelijk niveau en de provincie beloofde te onderzoeken of een bijkomend wachtbekken in Scheldewindeke haalbaar is.”

Filip Michiels trekt de lijst van VOLUIT bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024
(foto via de partij)

VOLUIT Oosterzele heeft de belangrijkste krijtlijnen van haar programma klaar. Dit wil de ploeg verder optimaliseren met de inbreng van de Oosterzelenaar.

Een kleine 2 jaar na de vorige bevraging over investeringen in jeugd, sport, kinderopvang of een nieuw groot AC, komt nu een nieuwe burgerbevraging.

“We hopen opnieuw massaal veel antwoorden te mogen ontvangen op onze vragen in de 2e burgerbevraging. We willen de mening van de inwoners horen over goed beheer van ruimte en patrimonium, over inspraak en een betere dienstverlening, over verkeersveiligheid, financiële gezondheid, de mening over een levendige en ondernemende gemeente, … en we vragen ook wat de Oosterzelenaar zou veranderen mocht hij of zij zelf burgemeester zijn….”, stelt een fiere lijsttrekker.

Voorzitter Dino Glazemakers: “De verschuiving van stemplicht naar stemrecht is een nieuw gegeven. We doen dan ook een warme oproep aan alle inwoners om hun stemrecht uit te oefenen en effectief te gaan stemmen. Het zou fout zijn om te denken dat anderen wel zullen beslissen. De mooie opkomst op onze voorbije nieuwjaarsreceptie was een hartverwarmend teken van steun en voluit waardering voor onze vernieuwde ploeg.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *