Deze ochtend heeft Orville Cottenie, de N-VA schepen van Oosterzele, aangekondigd dat hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 zal opkomen met een nieuwe, neutrale en niet-partijgebonden lijst. Om zich op die lijstvorming te concentreren zal hij vanaf 1 januari 2023 als onafhankelijke zijn taak als schepen verder vervullen, voor de resterende 2 jaar van de huidige legislatuur.

Cottenie zal dus niet meer als N-VA’er maar als onafhankelijke zetelen in de gemeenteraad en als schepen in het bestuur. Zo kan hij in “alle rust en sereniteit” bouwen aan de nieuwe lokale partij. Die moet positiviteit uitstralen. Een naam is nog niet beslist. Dat zal binnenkort gebeuren op een democratische manier.

In de 4 jaar dat Orville in het gemeentebestuur zit heeft hij veel geleerd. “Het was vooral boeiend op menselijk vlak. Via de vele activiteiten en evenementen heb ik gehoord wat er leeft onder de mensen”, aldus de schepen. Hij voelt dat vele inwoners uit verschillende sectoren zich politiek willen engageren, maar een kleur kiezen is om professionele of andere redenen soms een drempel. Hij wil verschillende ideeën samenbrengen en zo een meerwaarde creëren. De ambitie is zeker om aan het beleid deel te nemen.

Schepen Cottenie verrast politiek Oosterzele met de aankondiging van een neutrale, niet-partijgebonden lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024

Het eerste jaar van de legislatuur was zeker een leerproces. De laatste jaren heeft hij veel zaken kunnen verwezenlijken op basis van een goede relatie met de ambtenaren van de gemeente. Met veel inzet kreeg hij zaken gedaan en daar wordt hij voor gerespecteerd.

Veel nieuwe variabelen voor verkiezingen 2024

Cottenie zag dat bij de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen meer dan de helft van de lijsten lokaal zijn. Het is belangrijk om de jeugd mee te krijgen en hij ziet ook het belang in van de digitalisering. Bovendien vervalt in 2024 de kiesplicht en zal men geen lijststem meer kunnen uitbrengen. Cottenie heeft ook berekend dat tijdens een legislatuur van 6 jaar ongeveer 10% van de Oosterzeelse bevolking verhuist. Hoe gaan die nieuwe kiezers stemmen? Samen met zijn nieuwe lijst zijn er dus heel wat variabelen om de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 extra spannend te maken.

Orville erkent ook de verstarring in het Oosterzeels politieke landschap door de scherpe tegenstellingen tussen meerderheid en minderheid. “Er wordt vaak op de man gespeeld en er is veel negativiteit. Dat kan problemen geven bij een eventuele coalitievorming. Het is belangrijk om positief te blijven in de politiek”, aldus de schepen.

Reacties

“Er is geen ruzie met de N-VA” verzekert Cottenie. Even hebben we gedacht aan een N-VA plus verhaal, maar dat zag de partij niet zitten. “Ik verwacht dat de N-VA met een eigen lijst naar de verkiezingen trekt.” Eerder werd het kartel N-VA / CD&V ontbonden; de partijen bleven wel in coalitie Oosterzele besturen.

Cottenie verwacht dat de samenwerking binnen het schepencollege goed zal blijven. De CD&V burgemeester en schepenen zijn al op de hoogte van zijn plannen. Zijn vader Paul Cottenie (oud CD&V schepen) was verrast maar tegelijk ook zeer enthousiast en trots dat zijn zoon deze stap durft te zetten.

Persbericht

Hieronder vindt u het volledig persbericht dat Orville Cottenie deze ochtend heeft verspreid.

De voorbije 4 jaren waren voor mij, als eerste schepen van Oosterzele, heel leerrijk en boeiend.
Bovendien boden ze me ook de kans om de bevolking van onze gemeente nóg beter te leren kennen.

De vele activiteiten en evenementen waaraan ik deelnam en de talloze gesprekken die ik met de Oosterzelenaren voerde, hebben me een beter inzicht gegeven in hun noden, verwachtingen en wensen.

Ik ontmoette daarbij ook tal van mensen die zich graag politiek willen engageren maar dat niet onder één bepaalde politieke vlag willen doen. Of mensen die om professionele redenen geen “kleur” kunnen of willen bekennen. Vaak personen met goeie ideeën en met een positieve ingesteldheid. Mensen die bereid zijn om hun kennis en expertise in te zetten om projecten uit te werken die het algemeen belang dienen.

En zo groeide bij mij het besef dat het erg jammer zou zijn om zulke mensen geen kans te bieden.
Het is juist door het samenbrengen van al die verschillende ideeën en invalshoeken dat er meerwaarde wordt gecreëerd en men een breder beeld krijgt van wat er leeft in onze gemeente en van wat beleidsmatig wenselijk of noodzakelijk is. 

Dit is een ambitieus project. En om dit te realiseren is er nood aan een neutrale lijst. Een lijst van kandidaten met uiteenlopende politiek ideologische achtergronden, maar die allemaal één iets gemeenschappelijk hebben: zich inzetten voor het welzijn van onze gemeente en haar bevolking.

De kiezer op vandaag houdt niet meer van “hokjesdenken”. De kiezer verkiest lokale bestuurders in wie ze vertrouwen hebben. Kandidaten waarvan ze de kwaliteiten en het engagement kennen.

Vanuit die overtuiging heb ik, na rijp beraad en samen met een aantal andere, dynamische Oosterzelenaren, besloten om in 2024 met een neutrale, niet partijgebonden lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen.

Daardoor zal ik vanaf 1 januari 2023 als onafhankelijke mijn taak als schepen en de daaraan verbonden mandaten, voor de resterende 2 jaar van deze legislatuur verder vervullen.

Op die manier kan ik in alle sereniteit werk maken van een wervende lijst met uitstekende kandidaten met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.

Orville Cottenie, 30 december 2024

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *