De gemeenteraad van Oosterzele nam op 22 februari 2022 een princiepsbeslissing om de flanken van de Betsberg en het openkoutergebied van de Hoek ter Hulst – Stuivenberg te beschermen. Dat gebeurde op aangeven van het schepencollege en zal uiteindelijk verlopen via een gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP. Daarin zoekt de gemeente ook naa oplossingen voor de zonevreemde gemeenschapsvoorzieningen. Dat vloeit voort uit de bindende bepalingen van het goedgekeurde Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oosterzele.

Oosterzele behoort tot het zogenaamde buitengebied dat vooral landbouw, bos en natuur als functies heeft. De gemeente heeft verscheidene waardevolle landschapsstructuren, zoals open kouters in Balegem en Gijzenzele. Het vrijwaren van buitengebied voor essentiële functies zoals landbouw en natuur is een van de belangrijkste uitgangspunten van de ruimtelijke ontwikkeling die de gemeente Oosterzele wenst. De gemeenteraad gaat er nu principieel mee akkoord om ook de flanken van de Betsberg en het openkoutergebied van de Hoek ter Hulst – Stuivenberg te beschermen.

(vlnr) CD&V ondervoorzitter Filip Van Bockstaele, CD&V gemeenteraadslid Linda De Vos
en CD&V schepen voor ruimtelijke ordening Els De Turck op de kouters rond de Betsberg

De raadsleden namen die beslissing op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, met Els De Turck als schepen van ruimtelijke ordening: “Het doel van het toekomstige ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) waar we aan werken is om Oosterzele landelijk te houden. We willen ervoor zorgen dat de open kouters beschermd worden voor land- en tuinbouw en dat onze land- en tuinbouwbedrijven daar de maximale ontwikkelingsmogelijkheden krijgen voor de toekomst. Zo blijft het ook schitterende landschap bewaard. We willen verder een oplossing en rechtzekerheid bieden aan de Hadron/De Betsberg (vzw aPart) die jongeren opvangt en aan de oude site OLV Ter Veldbloemen (nvdr: dat diende vroeger als rusthuis voor men verhuizde naar Groot Bewijk in Scheldewindeke; het bisdom moet nog beslissen over toekomstig gebruik). Door die in een geëigende zone te leggen, krijgen de sites rechtszekerheid en ontwikkelingskansen in de toekomst. Ook voor de zonevreemde woningen die binnen de perimter van het RUP liggen, zullen de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden en rechtszekerheid behouden blijven.”

De princiepsbeslissing is het startschot om te komen tot een definitief ruimtelijk uitvoeringsplan. De gemeente zal verschillende verplichte stappen ondernemen zoals adviezen vragen en een openbaar onderzoek organiseren. De hele procedure kan zo’n 2 jaar in beslag nemen.

Meerderheid en Groen stemden voor; Open VLD Plus onthield zich.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *