Het college van burgemeester en schepenen van lokaal bestuur Oosterzele neemt een externe auditor onder de arm. Het doet dat naar aanleiding van de jammerlijke gebeurtenissen in een van de kinderdagverblijven die midden februari aan het licht zijn gekomen. Op advies van de algemeen directeur licht Oosterzele niet alleen de werking van het OCMW door, maar trekt het de audit door naar alle gemeentelijke diensten. De organisatie ziet zo’n audit als een kans om structureel aan organisatiebeheersing te werken. De grootste oppositiepartij Open VLD plus steunt het initiatief, maar vindt dat deze stap al eerder had moeten genomen worden.

Na de gebeurtenissen in de kinderopvang besloot het vast bureau om een audit te laten uitvoeren. Tijdens een vergadering op 4 april gaf het vast bureau de opdracht om die audit te organiseren via een extern bureau. Daarop adviseerde de algemeen directeur dat het incident in de kinderopvang een kans biedt om de organisatiebeheersing voor alle gemeentelijke diensten te verbeteren en vroeg hij om dat  niet alleen te beperken tot het OCMW. Op de collegezitting van 25 april gingen het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau akkoord met die manier van werken.

Na de vele problemen bij de kinderopvang bestelt Oosterzele nu een algemene externe audit bij de professionele interne adviseur Audio

Oosterzele treedt daarvoor toe tot Audio, een organisatie die audit- en adviesdiensten uitvoert om het organisatiebeheer te versterken. Ze voert interne audits uit, zowel onder de vorm van kwaliteitscontrole op de interne controle als in de vorm van operatonele audits en koppelt daaraan advies. Op die manier zal de audit de huidige processen in kaart brengen en krijgt het lokaal bestuur een beter beeld op de organisatiebeheersing. Op basis daarvan verbetert de gemeente haar processen en werking.

Lokaal bestuur Oosterzele grijpt alle verbetermogelijkheden aan, zowel als organisator van kinderopvang als voor alle gemeentelijke diensten. De auditor focust zich eerst op de interne werking en organisatie van de kinderopvang waarvan het OCMW de organisator is. Tegen eind juni verwacht het lokaal bestuur een rapport daarover klaar. OCWM Oosterzele voert momenteel al een plan van aanpak uit met concrete acties om de werking van de kinderopvang te verbeteren. Ze doet dat met begeleiding van de Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).

“We stellen vast dat Oosterzele geëngageerd is om de tekorten weg te werken en openstaat voor de coaching. Ook naast de wekelijkse overlegmomenten betrekken ze VVSG nauw bij de voortgang van hun proces. Ze hebben intussen goed zicht op waar de kansen liggen om hun werking te verbeteren en zetten ook extra personeel in om de prioritaire acties zo goed en snel mogelijk uit te voeren”, zegt de VVSG.

Na de audit van de werking en organisatie van de kinderopvang volgt aansluitend een organisatieaudit voor alle andere gemeentelijke diensten.

Open VLD: tevreden, maar laat

Open VLD plus pleitte in april reeds voor zo’n externe audit. Het is tevreden dat Oosterzele nu over gaat tot een algemene audit, maar stelt vast dat het gemeentebestuur steeds reageert op signalen van de Vlaamse administratie.

Zo liet het Agentschap Opgroeien vorige week weten dat er bij een tweede kinderopvang onvoldoende garanties waren voor de gezondheid en veiligheid van de kinderen. Daarop besloot de gemeente om ook die opvang Bambaloe te sluiten en op zoek te gaan naar plaatsen voor die kinderen. Eerder dit jaar werd ook al kinderopvang Olio gesloten. Meer details over de sluiting van Bambaloe via deze link:

vrt.be/vrtnws/nl/2023/05/06/vanaf-maandag-geen-kinderopvang-bij-bambaloe-in-oosterzele/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *